Fotowoltaika dla bloków i spółdzielni mieszkaniowych.

Fotowoltaika dla bloków i spółdzielni mieszkaniowych to rozwiązanie, które staje się coraz bardziej atrakcyjne dla mieszkańców, szukających oszczędności na rachunkach za prąd i dbających o środowisko. Jednak wiele takich wspólnot napotyka na liczne trudności w zakresie wdrożenia paneli fotowoltaicznych. W tym artykule przyjrzymy się głównym problemom, z którymi się zmagają, takim jak koszty, brak odpowiedniej infrastruktury czy nieznajomość procedur. Ponadto, przedstawimy efektywne rozwiązania, które mogą pomóc blokom i spółdzielniom osiągnąć sukces w dziedzinie fotowoltaiki, przynosząc korzyści zarówno finansowe, jak i ekologiczne.

Poznaj zalety prosumenta zbiorowego!

Chciałbyś wytwarzać własną energię elektryczną z odnawialnych źródeł i obniżyć koszty swojego rachunku za prąd? Jeśli mieszkasz w bloku należącym do wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej w Poznaniu, masz taką możliwość jako prosument zbiorowy.

Prosument zbiorowy to odbiorca końcowy, który samodzielnie wytwarza energię elektryczną z mikroinstalacji lub małej instalacji OZE, zasilającą budynek wielolokalowy. Warunkiem jest, że większość energii jest generowana z odnawialnych źródeł i jest używana wyłącznie dla własnych potrzeb.

Czym się wyróżnia prosument zbiorowy? Przede wszystkim może przypisać do jednego punktu poboru energii instalację o mocy do 50 kW. Warto jednak pamiętać, że granica ta może być również określana mocą umowną. Moc instalacji fotowoltaicznej, która należy do prosumenta, lub udział w fotowoltaice na wspólnym dachu są brane pod uwagę przy określaniu tej mocy.

Jeśli w instalacji uczestniczy więcej niż jeden wytwórca energii, na przykład gdy kilku mieszkańców bloku decyduje się na udział w projekcie, konieczne jest zawarcie umowy regulującej takie kwestie jak udziały w instalacji, posiadany tytuł prawny do mikroinstalacji czy wybór reprezentanta prosumentów. Reprezentant nie tylko reprezentuje prosumentów w kontaktach z osiedlowym dostawcą energii czy sprzedawcą, ale także pełni funkcje zarządcze związane z instalacją, takie jak zgłaszanie zmian w pracy instalacji czy zawieranie umów o świadczenie usług energetycznych.

Warto wiedzieć, że jeśli nie masz możliwości skorzystania z fotowoltaiki na wspólnym dachu, istnieje opcja instalacji paneli fotowoltaicznych na balkonie lub dachu bloku we własnym zakresie. Należy jednak uzyskać zgodę spółdzielni mieszkaniowej. Od lipca 2024 roku pojawi się także nowa możliwość – skorzystanie z tzw. prosumenta wirtualnego. W takim przypadku przypisuje się udział w instalacji PV, ale nie jest konieczne, aby była ona zlokalizowana w miejscu zużywania energii. W przypadku prosumenta wirtualnego nie możemy mówić o autokonsumpcji energii.

Jakie korzyści niesie ze sobą taka inwestycja?

My, eksperci ds. odnawialnych źródeł energii, jesteśmy przekonani, że fotowoltaika na wspólnym dachu jest doskonałym rozwiązaniem dla Waszej spółdzielni mieszkaniowej. Chociaż niektórzy myślą, że fotowoltaika opłaca się głównie dla domów jednorodzinnych, zakładów pracy czy gospodarstw rolnych, to takie podejście jest błędne.

Roczne koszty związane z zużyciem energii elektrycznej w budynkach wspólnot mieszkaniowych mogą wynosić nawet kilkaset tysięcy złotych. Te wydatki będą systematycznie rosnąć wraz z podwyżkami cen prądu. Warto jednak wiedzieć, że spółdzielnie mieszkaniowe nie mają takiego dostępu do rządowego wsparcia, jak osoby fizyczne, które mogą liczyć na rekompensaty za prąd.

Ale czy wiesz, że budynki wielorodzinne mają ogromny potencjał do produkcji czystej energii słonecznej? Wysokie bloki miejskie, często niezacienione, posiadają wolne przestrzenie na dachu, które można wykorzystać do generowania energii elektrycznej za pomocą fotowoltaiki.

Pamiętaj, że im większa moc zainstalowana, tym niższy koszt fotowoltaiki w przeliczeniu na 1 kW. Montaż jednej dużej instalacji jest bardziej opłacalny niż kilku mniejszych. Dodatkowo, czas zwrotu z inwestycji jest wtedy krótszy. Warto zgłosić się do fachowej firmy np. Solarcon, która w Poznaniu i okolicy wykonała już wiele instalacji na blokach i na pewno będzie w stanie pomóc ocenić koszt takiej instalacji oraz oszczędności jakie można uzyskać.

Nasze europejskie stolice już zdają sobie sprawę z możliwości fotowoltaiki na wspólnych dachach. W Berlinie obowiązują przepisy nakładające obowiązek montażu paneli fotowoltaicznych na nowo powstających i gruntownie remontowanych budynkach, które muszą pokrywać co najmniej 30% dachu.

Również w Polsce zauważamy korzyści płynące z fotowoltaiki dla spółdzielni mieszkaniowych. W wielu miastach już działa wiele instalacji solarnych, które dostarczają czystą energię do budynków wielorodzinnych. Przykładem jest elektrownia fotowoltaiczna działająca we Wrocławiu, która należy do jednej z największych spółdzielni. Jej powierzchnia wynosi 0,5 hektara, a dzięki panelom fotowoltaicznym koszty energii zmniejszyły się aż o 70% co stanowi kilkaset tysięcy złotych rocznie.

Jakie dofinansowania można otrzymać?

Jako eksperci ds. odnawialnych źródeł energii, chcemy Cię poinformować, że istnieje szeroki zakres wsparcia dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w zakresie fotowoltaiki. Nie tylko Twoja spółdzielnia, ale także osoby fizyczne i firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie z różnych źródeł, takich jak programy publiczne czy środki unijne.

W przypadku tych projektów wsparcie przyjmuje zazwyczaj formę zwrotnej pożyczki, która może być częściowo umorzona, lub całkowicie bezzwrotnej dotacji. Szczegółowe warunki różnią się w zależności od organów, które przyznają te środki, takich jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), gminy czy województwa. W roku 2023 dostępne są następujące formy dofinansowania dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych:

Premia termomodernizacyjna – jest to forma wsparcia realizowana w ramach ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków. Polega ona na dopłacie do komercyjnego kredytu zaciągniętego na projekty termomodernizacyjne, w tym również na instalację i rozbudowę systemów fotowoltaicznych. Dopłata może wynieść aż 31% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jeśli instalacja PV jest jej częścią.

Białe certyfikaty – to system wsparcia przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej, w tym także budowę instalacji fotowoltaicznych. W ramach tego systemu Urząd Regulacji Energetyki (URE) przyznaje inwestorom tzw. świadectwa efektywności energetycznej za osiągnięcie określonych oszczędności energetycznych. Świadectwa te mogą być sprzedawane na Towarowej Giełdzie Energii. Minimalne wymaganie to oszczędność na poziomie 10 toe (co odpowiada 116,3 MWh rocznie), a wartość takiego świadectwa w 2023 roku wynosi około 20 000 złotych.

Grant OZE – to dotacja, która może pokryć nawet 50% kosztów inwestycji w instalację OZE, w tym również fotowoltaikę. Wsparcie to obejmuje zarówno budowę nowego systemu, jak i rozbudowę istniejącego (pod warunkiem zwiększenia instalacji o co najmniej 25%).

Podsumowanie

Dzięki fotowoltaice bloki i spółdzielnie mieszkaniowe mają szansę nie tylko obniżyć koszty energii, ale także przyczynić się do ochrony środowiska i tworzenia zrównoważonych społeczności. Inwestycja w panele słoneczne może stać się kluczowym krokiem w kierunku energetycznej niezależności i redukcji emisji CO2. Warto pamiętać, że na rynku istnieje wiele rozwiązań dostosowanych specjalnie do potrzeb wspólnot mieszkaniowych. Dlatego zachęcamy do rozważenia montażu paneli fotowoltaicznych, co przynosi liczne korzyści zarówno dla portfela, jak i naszej planety.