Plan finansowy kawiarni – zarób na swoich atutach

Plan finansowy kawiarni, polega na wstępnym oszacowaniu kosztów produktów przeznaczonych do obrotu i ich sprzedaży. W zasadzie nawet wstępna wycena powinna być zgodna z wcześniej określoną wizją i zaplanowaną koncepcją. Jak możemy sporządzić takie prognozy?

Plan finansowy kawiarni – postaw na odpowiednie narzędzie.

Plan finansowy kawiarni określa jaka ilość kaw pokryje koszty utrzymania kawiarni. Aby, to wyliczyć możemy posłużyć się internetowym kalkulatorem sprzedaży. Takie urządzenie znajdziemy, np. na stronie internetowej firmy Coffeeshop Solutions. Dowiemy się z niej o profesjonalnym doradztwie w sprawie otwierania i prowadzenia kawiarni. Kalkulator sumuje ilość godzin otwarcia kawiarni, koszt lokalu netto, koszt pracowników oraz średnią cenę kawy. Humorystycznym akcentem podaje końcową prognozę miesięcznego pokrycia lokalu.

Jakie są stałe i zmienne koszty kawiarni?

Stałe jak i zmienne koszty kawiarni uzależnione są od wielkości miasta i atrakcyjności posiadanej lokalizacji. Większość lokali, szuka swojego umiejscowienia w centrum, gdzie ruch jest potencjalnie większy niż w innych rejonach. Plan finansowy kawiarni powinien zawierać nie tylko wyższe koszty związane z budową lub wynajmem lokalu, ale także z dużo większą konkurencją. Plan finansowy kawiarni to także koszty czynszu bądź utrzymania lokalu, koszty ZUS w przypadku działalności gospodarczej, a także wszelkie koszty finansowe, opłaty bankowe i inne transakcje. Aby skutecznie wyposażyć kawiarnię, należy liczyć się z kosztami dzierżawy terminala płatniczego i systemu POS. Spore koszty mogą obejmować różne formy zakupu sprzętu, opłaty za media i Internet. Nie możemy zapomnieć o zapewnieniu bezpieczeństwa w postaci monitoringu i ubezpieczenia kawiarni.

Wykwalifikowany zespół też kosztuje

Dobrze prosperująca kawiarnia, to wykwalifikowany i dobrze opłacany personel. W skład wynagrodzenia trzeba uwzględnić kwestie, np. w jakich godzinach i w jakie dni będzie otwarty lokal czy kawiarnia będzie funkcjonować w dni świąteczne, czy produkty będą przygotowywane na miejscu, czy na zamówienie i czy potrzebujesz dodatkowych osób na sali w postaci obsługi kelnerskiej. Dodatkową kwestią jest forma zatrudnienia pracownika. Na jaki etat chcesz zatrudnić poszczególne osoby, jakie warunki umowy im zaproponować i czy uwzględniasz premiowane nadgodziny w przypadku zorganizowanych imprez okolicznościowych.

Plan finansowy kawiarni – przychody i obroty

Żeby sporządzić prognozę spodziewanych obrotów lokalu, należy oszacować średnią wartość paragonu i pomnożyć ją przez liczbę paragonów zebranych w danym dniu. Szacowanie średniego paragonu polega na uśrednieniu sumy cen produktów do spożycia, natomiast szacowanie średniej liczby paragonów możemy określić przewidując liczbę odwiedzin osób przypadkowych jak również przychodzących celowo. Założenia dotyczące food costu polegają na oszacowaniu kosztów poniesionych na zakup produktów w stosunku do ceny wytworzonego produktu netto.

 

 

Polecamy:
Kiedy można płacić niższe składki do ZUS?