Ewidencja czasu pracy – jesteś pewien, że tworzysz ją poprawnie?

Ewidencja czasu pracy – jakie aspekty należy wziąć pod uwagę?

Przed wysłaniem grafików do pracowników sprawdź dokładnie czy stworzona przez Ciebie ewidencja czasu pracy uwzględnia informację o liczbie przepracowanych godzinach ze wskazaniem godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz liczbie nadgodzin. Kolejny punkt, na który trzeba zwrócić uwagę w przypadku działalności prowadzonej także w trybie nocnym, to ile godzin każdy pracownik przepracował w porze nocnej. Ponadto konieczne jest także wskazanie dni wolnych od pracy oraz informacja dotycząca z jakiego tytułu zostały one udzielone. Niezmiernie ważne jest to, by Twoja ewidencja określała dokładne godziny wykonywania dyżuru, pamiętając o jego wymiarze oraz miejscu jego pełnienia. Następny aspekt to wprowadzenie rodzaju i wymiaru zwolnień od pracy oraz innych rodzajów usprawiedliwionych absencji i tych nieusprawiedliwionych. Każdy pracownik musi mieć prowadzoną oddzielnie kartę ewidencji.

Firmy, które zatrudniają młodocianych pracowników muszą w ewidencji zawrzeć informację o czasie jego pracy przy pracach wzbronionych w trakcie odbywania przez tą osobę przygotowania zawodowego. W przypadku prowadzenia systemu zadaniowego czasu pracy i posiadania pracowników, którzy zarządzają miejscem pracy w imieniu pracodawcy albo otrzymują ryczałt za godziny dodatkowe czy pracę nocną muszą mieć prowadzone uproszczone karty ewidencji, w których nie umieszcza się konkretnych godzin pracy.

Jeśli masz problem z tymi wymogami skorzystaj z pomocy Grafika Optymalnego!

Grafik Optymalny to specjalistyczny program, który dokonuje ewidencji zgodnej z przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy. Nie trzeba znać się dokładnie na przepisach, gdyż program zatroszczy się o to za nas. W raporcie ewidencji program dokładnie wyliczy czas pracy za wybrany okres, czyli liczbę godzin przepracowanych, nadgodzin płatnych (w 50% i w 100%), godzin nocnych, urlopowych, chorobowych i innych w danym okresie. Czas pracy będzie powiązany z planowanym grafikiem oraz normą czasu pracy wraz z wymiarem etatu i długością czasu trwania umowy. Jest to bardzo przydatne i pomocne rozwiązanie dla dużych firm i przedsiębiorstw, w których pracownicy często dzielą czas pracy w okresie rozliczeniowym na kilka działów czy oddziałów firmy.

Dzięki Grafikowi Optymalnemu czas tworzenia grafików skraca się nawet o 70%. Ponadto tworzy harmonogramy, uwzględniające przepisy prawa i możliwości dyspozycyjne pracowników, dzięki czemu dochodzi do optymalizacji kosztów. Bierze on także pod uwagę to, kiedy zapotrzebowanie na pracownikach jest największe, a kiedy najmniejsze. Dostęp do grafików jest możliwy praktycznie z każdego miejsca na ziemi, w którym posiadamy dostęp do Internetu. Wystarczy mieć przy sobie urządzenie takie jak laptop, tablet czy smartfon. Nadaje się także dla różnych rodzajów umów i etatów. Tworzenie ewidencji czasu pracy nie było jeszcze tak proste jak ma to miejsce z Grafikiem Optymalnym.