Dlaczego warto wybrać dobrego prawnika podczas rozwodu?

Sprawy rozwodowe nie należą do przyjemności. Gdy wiele kwestii się komplikuje, to dobrym rozwiązaniem jest wybór radcy prawnego lub adwokata. Jego pomoc sprawi, że wszystko zostanie przeprowadzone dużo szybciej i mniej stresująco. Z artykułu dowiesz się jak wygląda sprawa rozwodowa i w którym momencie pomoc prawnika może okazać się niezbędna.

hbwv_lawyer_questions

Kiedy pójść do radcy prawnego lub adwokata?

Adwokat bądź radca prawny pomoże w sporządzeniu pozwu i innych pism procesowych, zgłaszaniu wniosków dowodowych i wyjaśni nam zasady postępowania.

Kto jeszcze może nas reprezentować?

Pełnomocnikami w takiej sprawie mogą również zostać rodzice, rodzeństwo lub zstępni. W uzasadnionych sytuacjach, po wykazaniu niedostatecznych dochodów, sąd może nam przyznać pomoc radcy prawnego lub adwokata z urzędu.

Pamiętajmy, że radca prawny, adwokat lub osoba z rodziny występująca w naszym imieniu musi mieć odpowiednio umocowane pełnomocnictwo. W przypadku jego braku w wyniku przeoczenia strona przeciwna może domagać się orzeczenia nieważności postępowania.

Jak wygląda procedura sprawy rozwodowej?

Sprawy rozwodowe prowadzą sądy okręgowe. Odbywa się to w trybie procesu. Do wniesienia pozwu o rozwód ma prawo każdy z małżonków. Podczas sprawy rozwodowej trzeba wykazać, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia pod względem fizycznym, uczuciowym i ekonomicznym.

Sąd nie orzeknie rozwodu, gdy w jego wyniku mogłyby ucierpieć dobro małoletnich dzieci, rozwód byłby sprzeczny z zasadami pożycia społecznego oraz gdy rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozpadu pożycia małżeństwa (wówczas wymagana jest zgoda drugiego małżonka).

Sąd pobiera opłatę w wysokości 600 zł (pozostałe orzeczenia dotyczące przykładowo podziału majątku są dodatkowo płatne), przeprowadzona zostaje jedna lub więcej rozpraw, a rozstrzygnięcie wydawane jest w formie wyroku. Wszelkie inne rozstrzygnięcia (alimenty, podział majątku itp.) mogą również być wydawane podczas sprawy rozwodowej. Od wyroku przysługuje apelacja  do sądu II instancji.

Podsumowanie

Sprawy rozwodowe (https://prawnik-kozakiewicz.pl/rozwody) nie są łatwe, ale dobry radca prawny lub adwokat pomoże przeprowadzić je całkiem sprawnie. Podczas sprawy rozwodowej sąd może wydać również orzeczenia dotyczące opieki nad dziećmi, alimentów, podziału majątku itd. Korzystając z pomocy prawnika będziemy mieli pewność, że wszystko zostanie przeprowadzone prawidłowo. Zdecydowanie warto skorzystać z jego usług i spać spokojnie.