Czym jest mobbing?

Nie ma co ukrywać, że coraz częściej mamy do czynienia z mobbingiem w miejscu pracy. Na szczęście, istniejące przepisy prawa pracy pozwalają na skuteczną walkę z tym zjawiskiem. To konieczne, bo mobbing jest równie szkodliwy dla pracowników, jak i dla pracodawców, a obie strony ponoszą zwykle bolesne konsekwencje. Jakie są przejawy mobbingu?

Obrażanie i zastraszanie

Stwierdzenia typu: jesteś głupi, nic nie potrafisz, do niczego się nie nadajesz to już początek mobbingu. Zacznij od zwrócenia uwagi, że nie życzysz sobie takich określeń i są one dla ciebie obraźliwe. Nie szukaj nowej oferty pracy i nie daj się zastraszyć. Jeśli polecenie, które otrzymujesz, jest zbyt trudne lub niemożliwe do wykonania, niezgodne z przepisami prawa pracy czy zasadami współżycia społecznego nie musisz go wykonywać i nikt nie może straszyć cię, że będzie to powód do zwolnienia. Nie zaczynaj szukać pracy na Pracuj.pl, tylko zgłoś sprawę przełożonym.

Separowanie pracownika i odmawianie prawa do informacji

Pracownika nie można izolować od kolegów i koleżanek, traktować gorzej czy inaczej. Należy mu także udzielać wszelkich informacji, niezbędnych do wykonywania zajęcia i przestrzegania podstawowych zasad współżycia. Niedopuszczalny jest zakaz wypowiadania się, krytyka publiczna i separacja od współpracowników.

Nadużycia o charakterze seksualnym

Sprawy związane ze stroną fizyczną wymagają szczególnej ostrożności. Pod żadnym pozorem nie wolno zakłócać przestrzeni osobistej pracownika, pozwalać sobie na dwuznaczne wypowiedzi czy żarty o podtekście seksualnym. Praca to nie miejsce flirtów, nawet jeśli komuś wydają się niewinne.

Dyskredytowanie

Pracodawca musi pamiętać, że pracownikowi nie wolno powierzać zadań poniżej jego kwalifikacji zawodowych. Działa to także odwrotnie. Nie wolno zlecać zadań, z którymi pracownik z założenia sobie nie poradzi i ośmieszać go z tego powodu. Niedopuszczalne jest także odbieranie głosu, w czasie dyskusji, kwestionowanie osiągnięć czy uporczywa krytyka.