Czy wiesz, co znajduje się w Kodeksie Pracy?

human-resources-3754055_640Kodeks Pracy jest jednym z dokumentów, który za pomocą przepisów reguluje prawa oraz obowiązki nie tylko pracowników, ale również pracodawców. Kodeks obowiązujący na na chwilę obecną to dokument, który został uchwalony 26 czerwca 1974 roku.

Prawo pracy a kodeks

Prawo pracy jest zbiorem norm, które są związane ze stosunkiem pracy oraz wyznaczają obowiązki i prawa pracownika. Jedną z takich norm prawnych jest Kodeks Pracy. Prawo pracy porusza również takie zagadnienia jak ochrona pracy kobiet czy też rodzicielstwo.

Co zawiera Kodeks Pracy?

Kodeks zawiera w sobie 15 działów, a każdy z nich reguluje wyszczególnione zagadnienie związane z zarobkami czy też z zatrudnieniem. Poszczególne działy dotyczą takich kwestii jak odpowiedzialność materialna pracowników, odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika, obowiązki pracownika i pracodawcy, a nawet jak należy rozpatrywać spory o roszczenia ze stosunku pracy. W pierwszym dziale znajduje się definicja pracodawcy oraz pracownika, podstawowe zasady dotyczące prawa pracy oraz ogólne przepisy. Kodeks uwzględnia również jak należy postępować w przypadku zatrudnienia młodocianych, a także jaka odprawa pośmiertna przysługuje rodzinie zmarłego.

Gdzie znajduje się bieżący Kodeks Pracy?

W Internetowym Systemie Aktów Prawnych znajduje się całkowity i aktualny Kodeks, który można pobrać w formacie pdf w postaci tekstu ogłoszonego lub też ujednoliconego. Główny Inspektorat pracy informuje gdy zostają wprowadzone jakiekolwiek zmiany w Kodeksie Pracy na swojej stronie internetowej.

Obowiązujące przepisy, a oferta zatrudnienia

Oferty pracy oferowane przez takie portale jak Pracuj.pl i nie tylko, są dostosowane do wskazanych stanowisk precyzyjnie oraz zawierają również niezbędne informacje, dzięki czemu przypuszczalny pracownik będzie wiedział co będzie od niego wymagane, a także są one zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi. Kodeks reguluje kwestie związane nie tylko z zawarciem umowy, ale również wskazuje o jakie dane pracownik może zostać zapytany przez pracodawcę podczas zawierania umowy na przykład:
imię i nazwisko
adres zamieszkania i adres na który ma być przesyłana korespondencja
wykształcenie
NIP

Co w przypadku sytuacji nieuwzględnionych w Kodeksie Pracy?

Gdy zaistnieje sytuacja, która nie została uregulowana należy zastosować się do rozporządzenia wydane przez Ministerstwo Pracy lub do przepisów zawartych w Kodeksie Cywilnym. Jednym z takich przypadków może być ustalenie płacy minimalnej, którą ustanawia Minister Pracy.