Co daje nam pierwsza praca?

Pierwsza praca kojarzy się przede wszystkim z niewielkimi zarobkami i branżą, z którą nie mamy wiele wspólnego. Niemniej, nawet praca na niskim szczeblu daje odpowiedni bagaż doświadczeń oraz wiedzy przydatnej w poszukiwaniu lepszego zatrudnienia.

1. Nowe umiejętności

Pierwsza praca, niezależnie od skomplikowania oraz możliwości awansu, daje pierwsze doświadczenie związane z pełnieniem obowiązków na danym stanowisku. Możemy to wykorzystać i rozwinąć bądź pozostawić w naszej psychice jako życiową lekcję. Co więcej, jeśli uda nam się zdobyć pracę w branży, która nas interesuje, początki mogą być swoistego rodzaju zdobywaniem ostróg i uczeniu się od podstaw własnego fachu.

2. Dawka wiedzy

Wiedza zdobyta w pierwsze pracy pozwoli nam wyrobić sobie opinię o danym pracodawcy, ale i o samej branży, a także sposobie zatrudnienia w Polsce. Co więcej, wiedza zdobyta na pierwszym stanowisku, nawet jeśli nie ma nic wspólnego z zawodem, który chcemy wykonywać, może stanowić wspaniałą lekcję życiową.

3. Znajomości w pracy

Niektóre stanowiska są szczególnie cenne ze względu na ilość osób, jakie możemy poznać. W ten sposób powiększona baza kontaktów biznesowych może przynieść nam w przyszłości nie tylko przyjaciół, ale i partnerów w pracy, a może nawet klientów.

4. Wyrobienie sobie pozycji na rynku pracy

Pierwsza praca, niezależnie od pełnionego stanowiska, pozostawia trwały ślad w naszym CV. W ten sposób stajemy się kandydatem z potencjalnie wyższym stażem w przeciwieństwie m.in. do absolwentów uczelni wyższych. Kontynuowanie rozwoju osobistego pozwoli nam na stworzenie silnej marki i zdobycie niezbędnych kompetencji.

5. Zderzenie oczekiwań z rzeczywistością

Nasza pierwsza praca to przede wszystkim lekcja życiowa, podczas której rewidujemy nasze oczekiwania w zgodzie z rzeczywistością. Dzięki niej dowiadujemy się, jak naprawdę funkcjonuje dane środowisko pracy, ale również dobywamy informacje o pracodawcy i pozostałych pracownikach.