Audyt logistyczny – jak skutecznie wdrożyć jego zalecenia?

Wykresy i raporty mówią jasno, że obecne procesy magazynowe i logistyczne nie są odpowiednio zoptymalizowane i nie pozwalają osiągać zakładanej wydajności pracy. Audyt pracy magazynu może pomóc naprawić ten stan rzeczy. Dowiedz się, jak przebiega, jak wdrożyć zalecenia audytorów i jakie korzyści osiągnie dzięki temu Twoja firma.

Wsparcie logistyczne – pozwól ekspertom ocenić procesy logistyczne w Twojej firmie

W procesach logistyczny tkwi bardzo duży potencjał do optymalizacji czasu i kosztów pracy. Innowacyjne metody, wykorzystujące inteligentne technologie, pozwalają skrócić przebieg wielu procesów magazynowych, podnieść ich jakość i zredukować liczbę popełnianych błędów. Efektem wdrożenia zaleceń audytu będzie znaczne podniesienie wydajności pracy z jednoczesną redukcją kosztów i strat. Dlatego warto zaufać specjalistom, którzy pomogą Twojej firmie rozwinąć się na tym polu.

Analiza procesów logistycznych – jak przebiega?

Analiza pracy magazynu to proces, który może trwać do 4 tygodni i składa się z 4 etapów.

  • Przygotowanie do audytu – klient przedstawia historię magazynu, zasoby którymi dysponuje i wyznacza odpowiedzialny zespół. Natomiast wykonawca audytu decyduje o sposobie działania i częstotliwości spotkań.
  • Analiza danych i ocena logistyki – na podstawie danych od klienta wykonawca audytu dokonuje szczegółowej oceny i analizy pracy magazynu.
  • Wizja lokalna – wykonawca audytu obserwuje procesy logistyczne zachodzące w magazynie i zestawia je z danymi dostarczonymi przez klienta. Na tym etapie powstają zalecenia skutecznych rozwiązań.
  • Wyniki i rekomendacje – klient otrzymuje wyniki audytu wraz z rekomendacjami i przewidywanymi korzyściami.

Jak wdrożyć zalecenia audytu logistycznego?

Audyt logistyczny zakończy się sporządzeniem obszernej prezentacji, przedstawiającej zastane procesy logistyczne oraz rekomendowane rozwiązania wraz z instrukcjami ich zastosowania w magazynie. Postępowanie krok po kroku z zaleceniami firmy wykonującej audyt powinno poskutkować optymalizacją procesów logistycznych, skróceniem czasu ich trwania, a także obniżeniem kosztów. Bardzo korzystnymi rozwiązaniami, które w dość szybkiej perspektywie czasu przyniosą oczekiwane efekty, są np. wdrożenie systemu magazynowego WMS, a także zastosowanie automatyki magazynowej, takiej jak m.in.:

  • wózki systemowe,
  • szafy automatyczne,
  • regały przesuwne,
  • transport poziomy,
  • inteligentne stanowiska pakowania.

Audyt pracy magazynu może okazać się inwestycją w sprawnie i wydajnie funkcjonujący magazyn. Oszczędność czasu i zwiększenie wydajności pracy w magazynie przełożą się na korzyści dla całej organizacji.