Żłobek idealny dla dziecka – szukaj w nim tych 4 aspektów!

Wybór dobrej jakości żło9bka jest jedną z najważniejszych decyzji podejmowanych przez każdego rodzica w pierwszych latach życia dziecka. Równocześnie jednak wybór dobrej jakości żłobka może być trudny dla rodziców, ponieważ dostępne im informacje nie są jasne i wystarczająco proste.

Dla wielu rodziców czytanie raportów z inspekcji potencjalnych żłobków będzie tylko częścią procesu decyzyjnego. Liczne rozmowy z rodzicami pokazały, że rekomendacje ustne i osobiste wizyty rodziców mają największą rolę w podejmowaniu decyzji dotyczących jakości wybieranego żłobka.

Więc jakie są kluczowe rzeczy, których rodzic powinien szukać podczas wizyty w przedszkolu?

Wiedza o tym, jak wysoka jakość wygląda dla bardzo małych dzieci, może być szczególnie trudna. Wiemy z badań, że dzieci poniżej trzeciego roku życia mają potrzeby odmienne od potrzeb starszych dzieci i że należy się nimi opiekować w inny sposób. Na kanwie tego zidentyfikowaliśmy kluczowe aspekty jakości, które są ważne dla wspierania rozwoju i uczenia się dzieci, jakich należy szukać w branych pod uwagę żłobkach.

1. Stabilne relacje

Bezpieczny i stabilny związek z opiekunami jest najważniejszym elementem jakości dla niemowląt i małych dzieci. Ciągłość zatrudnienia pozwala dzieciom rozwijać silne więzi (przywiązania), które są tak ważne dla ich rozwoju. Odwiedzając żłobek, zapytaj o rotację personelu, a także o podejście „kluczowej osoby” prowadzone przez większość żłobków: określenie osoby wyznaczonej, która będzie odpowiedzialna za dobre samopoczucie i rozwój Twojego dziecka.

Zwróć uwagę, czy pracownicy kontaktują się z dziećmi (w tym z Twoim dzieckiem) w sposób, który jest ciepły i elastyczny, i wrażliwy na ich indywidualne potrzeby.

2. Nacisk na zabawę

Małe dzieci uczą się najlepiej poprzez podejścia oparte na zabawie, a nie poprzez formalne nauczanie. Zabawa wspomaga rozwój społeczny, emocjonalny, poznawczy i fizyczny dzieci i pomaga im nauczyć się współpracy, negocjowania i pokonywania wyzwań.

Obserwuj i pytaj, jak pracownicy wspierają indywidualne zainteresowania dzieci i uczą się przez zabawę. W jaki sposób personel wykorzysta to, co powiesz im o zainteresowaniach Twojego dziecka, aby zaplanować dla niego działania?

3. Wsparcie dla komunikacji i języka

Dzieci zaczynają komunikować się w pierwszym roku życia, a wsparcie dla dorosłych ma kluczowe znaczenie w promowaniu tego rozwoju w używaniu i rozumieniu języka. Czy pracownicy regularnie rozmawiają z dziećmi, w tym z Twoim? Czy widzisz dowody rozmów, a także jednorazowe komunikaty?

4. Możliwości poruszania się – dzieci aktywne fizycznie

Małe dzieci muszą być aktywne fizycznie, aby wspierać swoje zdrowie i rozwój, szczególnie w pierwszych latach, kiedy uczą się poruszać, raczkować i chodzić. Obserwuj i pytaj, w jaki sposób personel wspiera rozwój fizyczny dzieci. Czy jest miejsce do zabawy na świeżym powietrzu, jak również przestrzeń wewnątrz?

Najważniejszą rzeczą jest poczucie pewności wyboru. Przykładem miejsca reprezentującego wysoką jakość dziecięcego żłobka jest https://www.malapanda.pl/ – tutaj wiedzą, że powyższe punkty mają zasadnicze znaczenie dla wspierania rozwoju dziecka.