Zatrudnienie cudzoziemca na umowę o pracę – co mówi o tym nasz kodeks pracy?

cp10_165524

Zatrudnienie cudzoziemców nieco się różni od zatrudnienia rodaków, a wiąże się to z większymi formalnościami oraz nieco innymi załatwieniami podczas jego zatrudnienia. Część formalności jest uzależniona również od samego kraju pochodzenia przyszłego pracownika, bowiem zatrudniając obcokrajowca z kraju Unii Europejskiej możemy liczyć na dużo mniej formalności niż spoza granic Unii.

Co z obywatelami Unii Europejskiej?

Pracownicy pochodzący z krajów unijnych nie muszą posiadać specjalnego zezwolenia na pracę, co więcej mogą być zatrudniani na takich samych zasadach jak rodacy- jest to uregulowane za pomocą 39 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Pracownicy spoza Unii

Zatrudniając pracownika spoza granic Unii należy przygotować się na większą ilość formalności. Przede wszystkim taka osoba powinna mieć ważną wizę lub inny dokument uprawniający do przebywania na terytorium naszego kraju. Oprócz tego pracownik powinien posiadać pozwolenie na pracę, a jej wydanie leży w obowiązkach pracodawcy. Oczywiście istnieje grupa obcokrajowców, którzy są zwolnieni z obowiązku jej posiadania, a do nich należą osoby ze statusem uchodźcy, z zezwoleniem na osiedlenie w Polsce, pozwolenie na pobyt związane z zawarciem małżeństwa w Polsce, posiadają Kartę Polaka, są absolwentami szkoły ponadgimnazjalnej czy w trakcie studiów wyższych.

Co z ubezpieczeniem?

Kwestia ubezpieczenia jest związana z rodzajem umowy, na podstawie której zostanie zatrudniony przyszły pracownik. Z racji tego, że obcokrajowca można zatrudnić na podstawie niemalże każdego rodzaju umowy, to podczas ubezpieczenia ważną rolę pełni rodzaj pracy oraz miejsce jej wykonywania. Przede wszystkim obowiązkiem ubezpieczenia obdarzeni są obcokrajowcy pracujący na podstawie umowy o pracę oraz cudzoziemcy zatrudnieni niezależnie od rodzaju umowy, ale wykonujący swoją pracę na terenie Polski.

Sposób rozliczeń cudzoziemców zatrudnionych w Polsce

Warto zaznaczyć, że cudzoziemiec zatrudniony na podstawie umowy o pracę, będący rezydentem otrzymuje tradycyjny PIT 11, jednak jako miejsce zamieszkania wskazuje w nim miejsce, w którym aktualnie mieszka na terenie Polski, a samo rozliczenie przekazuje się do Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania. Osoba nie pełniąca funkcji rezydenta dokonuje formalności z podaniem swojego zagranicznego miejsca zamieszkania.

Rozliczenia cudzoziemców

Sam sposób rozliczenia jest również uzależniony od tego, czy cudzoziemiec posiada certyfikat rezydencji. W przypadku jego posiadania, zasady opodatkowania nie różnią się niczym od opodatkowania pracowników polskiego obywatelstwa. Jeśli jednak pracownik z innego kraju takiego dokumentu nie posiada, czeka go nieco więcej formalności. Przede wszystkim powinien mieć rezydenturę z kraju, z którym Polska podpisała umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, w przypadku umowy zlecenie należy pobrać odpowiedniej wysokości podatek. Wbrew pozorom przepisy związane z zatrudnianiem obcokrajowca nie należą do skomplikowanych.

Więcej informacji można uzyskać w Kancelarii Prawnej www.pierog.pl