Zarządca nieruchomości – sprawdź, czy to kariera dla Ciebie!

Zarządzający nieruchomościami pracują nad maksymalizacją wartości inwestycji. Pełnią różne role, od zarządzania nieruchomościami komercyjnymi po rolę zarządców stowarzyszeń społecznych.

W tym przewodniku kariery dowiesz się, jak odnieść sukces jako zarządca nieruchomości.

Szanse powinny być najlepsze dla osób posiadających wykształcenie wyższe w zakresie administracji biznesowej, nieruchomości lub dziedzin pokrewnych oraz dla osób posiadających profesjonalne kwalifikacje.
Szczególnie dobre szanse są spodziewane dla osób z doświadczeniem w zarządzaniu mieszkaniami dla osób starszych lub z doświadczeniem w prowadzeniu zakładu opieki zdrowotnej.
Około 46 procent zarządców nieruchomości, nieruchomości i stowarzyszeń społecznych pracuje na własny rachunek.

Praca jako zarządca nieruchomości

Dla właścicieli domów dobrze zarządzana nieruchomość:

  • wygląda ładnie
  • działa płynnie
  • zachowuje wartość odsprzedaży nieruchomości

Dla przedsiębiorców i inwestorów właściwie zarządzane nieruchomości mogą przynieść większe dochody i zyski. Menedżerowie nieruchomości i stowarzyszeń społecznych utrzymują i podnoszą wartość inwestycji w nieruchomości poprzez obsługę logistyki prowadzenia nieruchomości. Zarządzający nieruchomościami i zarządcy nieruchomości nadzorują działalność przynoszących dochód nieruchomości komercyjnych lub mieszkaniowych i upewniają się, że inwestycje takie jak te gemma.waw.pl osiągają oczekiwane przychody. Menedżerowie stowarzyszeń społeczności zarządzają własnością komunalną i usługami lokali mieszkalnych, spółdzielni i planowanych społeczności za pośrednictwem stowarzyszeń właścicieli domów lub wspólnot.

Gdy właścicielom domów mieszkalnych, mieszkań, budynków biurowych, nieruchomości handlowych lub przemysłowych brakuje czasu lub wiedzy specjalistycznej potrzebnej do codziennego zarządzania ich inwestycjami w nieruchomości lub stowarzyszeń właścicieli domów, często wynajmują nieruchomość lub zarządcę nieruchomości lub kierownik stowarzyszenia społeczności. Menedżerowie są zatrudniani bezpośrednio przez właściciela lub pośrednio na podstawie umowy z firmą zarządzającą nieruchomościami.

Zasadniczo zarządcy nieruchomości i nieruchomości zajmują się operacjami finansowymi nieruchomości, upewniając się, że czynsz jest pobierany, a hipoteki, podatki, składki ubezpieczeniowe, płace i rachunki za utrzymanie są opłacane na czas. Niektórzy nadzorują sporządzanie sprawozdań finansowych i okresowo informują właścicieli o stanie nieruchomości, wskaźnikach najmu, terminach najmu i innych sprawach. Gdy pojawią się wolne miejsca, zarządcy nieruchomości mogą zareklamować nieruchomość lub zatrudnić agenta leasingowego w celu znalezienia najemcy. Mogą również sugerować właścicielom, jaki czynsz pobierać. W stowarzyszeniach społecznych właściciele domów nie płacą czynszu i płacą własne podatki od nieruchomości oraz kredyty hipoteczne, ale zarządcy stowarzyszeń pobierają opłaty stowarzyszeniowe, które pomagają w opłaceniu różnych usług, takich jak utrzymanie placu zabaw, klubu i basenu.

Niezbędne akcesoria do iPhone, których nie możesz przegapić