W jakich sytuacjach można wypłacić pieniądze z OFE?

09

Osoby, które zdecydowały się podpisać umowę z OFE, najczęściej nie myślą o wypłacie przekazywanych środków – oszczędzają przecież z myślą o „jesieni życia”. Warto jednak wiedzieć, czy możliwa jest wypłata pieniędzy znajdujących się na koncie w OFE.

Czy każdy musi oszczędzać w OFE?

Po reformie polskiego systemu emerytalnego oszczędzanie w OFE nie jest już koniecznością – każda osoba pracująca ma prawo zdecydować, czy jej składka emerytalna będzie w całości przekazywana do ZUS-u czy też dzielona między ZUS a OFE i ZUS.

Osoby, które zdecydowały się podpisać umowę z wybranym funduszem emerytalnym, odkładają na indywidualnym koncie 2,92% swojego wynagrodzenia. Taki zabieg ma jednak sens, jeżeli będzie się go rozpatrywać w kontekście zróżnicowania portfela, w którym środki są gromadzone z myślą o przyszłej emeryturze.

Czy można wypłacić pieniądze z OFE?

Skoro każdy z osobna decyduje, czy część składki będzie przekazywał do OFE, czy też w całości do ZUS-u, to nie wszyscy będą się zastanawiać, czy można wypłacić pieniądze z OFE. Jeżeli jesteś członkiem funduszu, bo uznałeś, że taki sposób oszczędzania na emeryturę będzie najbardziej racjonalny, to musisz wiedzieć, że wypłata gotówkowa środków z OFE jest możliwa na rzecz osób uposażonych/spadkobierców.

Mowa tu o środkach zgromadzonych w OFE przez zmarłego. Taka wypłata środków jest możliwa, bo pieniądze oszczędzane w ramach II filaru podlegają dziedziczeniu. Prawo do nich mają osoby uposażone (wskazane przez członka OFE jako uprawnione do otrzymania środków) lub spadkobiercy (jeśli nie zostały wskazane osoby uposażone). Warto zaznaczyć, że w pierwszej kolejności 50% naszych aktywów jest przekazywane na konto OFE współmałżonka o ile między współmałżonkami istniała ustawowa wspólność majątkowa. Druga część wchodzi w masę spadkową.

Przed przejściem na emeryturę nie ma możliwości wypłaty środków członkowi Funduszu. W pewnym momencie pieniądze zgromadzone w OFE są stopniowo przekazywane do ZUS-u na indywidualne konto. Aktualnie obowiązujące przepisy nakazują, aby fundusze na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego przez swojego członka rozpoczęły przekazywanie środków do ZUS-u. Co ważne, jako osoba, która zdecydowała się na OFE, nie musisz wydawać żadnych dyspozycji – taki transfer środków odbywa się na mocy przepisów.

 O czym trzeba pamiętać?

Gdy mowa o środkach przekazywanych do ZUS-u, transfer pieniędzy funduszami odbywa się transzami, miesięcznie. Oznacza to, że nie są one przelewane na subkonto ubezpieczonego jednym przelewem.

Gdy mowa o środkach wypłacanych po śmierci członka funduszu, mogą je otrzymać osoby wskazane przez członka OFE, tzw. osoby uposażone. W każdej chwili można zmienić dyspozycję i wskazać nowe osoby. W przypadku niewskazania osób uposażonych środki otrzymają spadkobiercy. Spadkobiercy lub uposażeni, muszą złożyć stosowne dokumenty, a termin wypłaty środków wypłaty wynosi od 1 do 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wymaganych dokumentów.

Jeśli między zmarłym członkiem OFE a jego małżonkiem istniała ustawowa wspólność majątkowa w okresie członkostwa w OFE, to małżonek otrzyma 50% środków na swój rachunek w OFE. A jeśli nie posiada takiego rachunku Fundusz, do którego należał zmarły założy rachunek współmałżonkowi.
Po złożeniu wymaganych dokumentów przez współmałżonka, Fundusz dokona wypłata transferowej na jego rachunek w OFE w jednym z terminów wypłat transferowych. Terminy wynikają z przepisów i mają miejsce cztery razy w roku. Współmałżonek nie może zrzec się tych środków.