Twój pracownik naruszył zasady BHP i PPOŻ? Co mu grozi?

W każdej firmie, bez względu na rodzaj działalności czy branżę wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej. To ważne przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Ale nie tylko – naruszanie tych zasad jest tez naruszeniem obowiązków pracowniczych, a pracodawca zawsze powinien wyciągać z takich działań odpowiednie konsekwencje.

W przypadku pracy w warunkach biurowych naruszenie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego zdarza się dosyć rzadko. Pracownicy, którzy swoje obowiązki zawodowe wykonują przy burkach, raczej nie maja możliwości rażącego naruszenia bezpieczeństwa. Zupełnie inaczej jest w przypadku osób, które pracują w zakładach przemysłowych, na halach produkcyjnych czy w magazynach. Tacy pracownicy musza zachowywać wszystkie zasady bezpieczeństwa, gdyż ich naruszenie jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia, życia oraz dla maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie firmy.

Nie zostawiaj bez konsekwencji

Jeśli Twój pracownik został kompleksowo przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad przeciwpożarowych, a pomimo to nagminnie je narusza, jest to podstawa do wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji, włącznie ze zwolnieniem. Problemem jest bowiem fakt, ze w ten sposób stanowi on zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla innych osob. Na początku warto przeprowadzić rozmowę ostrzegawczą lub udzielić upomnienia, jeśli jednak żadne ostrzeżenia nie działają, można zwolnić pracownika w trybie dyscyplinarnym z powodu rażącego naruszenia obowiązków pracowniczych. Takie działanie jest o wiele lepsze z perspektywy bezpieczeństwa niż przymykanie oczu i reagowanie dopiero wtedy, gdy faktycznie zdarzy się jakiś wypadek.

Właściciel firmy również musi dbać o bezpieczeństwo

O bezpieczeństwo w czasie pracy muszą dbać nie tylko pracownicy, ale również właściciel firmy. To do jego obowiązków należy pilnowanie, by obiekt, w którym znajduje się firma, spełniał wszystkie normy i przepisy przeciwpożarowe. Ważne są między innymi okna oraz drzwi ppoż aluminiowe, które zapewniają zwiększone bezpieczeństwo w sytuacji, gdy na terenie zakładu pojawi się ogień. Do obowiązków pracodawcy należy również zadbanie o właściwe oznakowanie całego budynku firmowego. W obiekcie muszą znajdować się wszystkie obowiązkowe znaki przeciwpożarowe, informacje o drogach i wyjściach ewakuacyjnych, a także miejsca, gdzie znajdują się podręczne gaśnice. Wszystkie znaki ostrzegania przeciwpożarowego powinny być ogólnie widoczne, nie można ich zasłaniać ani zastawiać. Podobnie, jak nie można zastawiać dróg ewakuacyjnych czy drzwi. Dbałość o te wszystkie elementy wynika nie tylko z przepisów, ale przede wszystkim z bezpieczeństwa. Jeśli w tej kwestii będą spore zaniechania, z pewnością będą dodatkowym utrudnieniem w sytuacji, gdy w budynku faktycznie pojawi się ogień i konieczna będzie sprawna, szybka i bezpieczna ewakuacja.