Twardy a miękki HR – czym się różnią?

Praca departamentu HR większości osób kojarzy się głównie z rekrutacją potencjalnych kandydatów na nowe miejsca pracy. I choć oczywiście jest to jeden z głównych elementów, którym na co dzień zajmuje się dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi, to trzeba zdawać sobie sprawę, że zakres obowiązków zespołu HR jest o wiele, wiele większy. Departament HR to pewnego rodzaju łącznik pomiędzy pracodawcą a pracownikiem – dostarcza zatrudnionym wiedzy o prawie pracy, dba o poprawność i terminowość wynagrodzeń, zapewnia bogatą ofertę rozwojową, łagodzi konflikty, pilnuje motywacji i bada satysfakcję pracowników. W związku z tym, że zakres tych zadań jest wyjątkowo szeroki, powstał podział na HR miękki i HR twardy. Czym zajmują się poszczególne osoby pracujące w tych działach? Jakie są pomiędzy nimi różnice? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

HR – co to? Co oznacza skrót HR?

HR to skrót od angielskiego terminu Human Resources, który można bezpośrednio przetłumaczyć jako Zasoby Ludzkie. A Zasoby Ludzkie to nic innego jak wszyscy pracownicy zatrudnieni w danej organizacji.

Departament HR, jak sama nazwa wskazuje, to komórka w przedsiębiorstwie, która zajmuje się wszystkim tym, co związane jest z pracownikami –  szkolenie, rekrutacja pracowników, wyliczanie wymiaru urlopu i wynagrodzeń, dbanie o dobrą atmosferę w firmie. Pracownicy HR zajmują się więc zarówno administracją kadrowo-płacową, jak i kwestiami związanymi z rekrutacją i rozwojem pracowników. Aby departament ZZL pracował więc efektywnie, wykształcono w nim wewnętrzny podział na HR twardy i HR miękki. Zastanawiasz się co oznacza twardy HR i miękki HR oraz jaka jest dokładna różnica między nimi? Wyjaśniamy.

Twardy HR – główne zadania

Twardy HR skupia wokół siebie specjalistów, którzy zajmują się wszelkimi zadaniami związanymi z analizą, administracją HR i kadrami. Obowiązki osób pracujących w tym dziale to więc m.in. naliczanie płac, naliczanie urlopów, zgłaszanie umów pracowników do ubezpieczeń społecznych, dodawanie aneksy do umów, regulacje związane z prawem pracy i kodeksem pracy, cała administracja kadrowo-płacowa czy szkolenia BHP.

Kto zajmuje się więc twardym HR? Są to przede wszystkim specjaliści zatrudnieni na takich stanowiskach jak:

 • specjalista ds. kadr i płac,
 • specjalista ds. BHP,
 • specjalista ds. prawa pracy,
 • specjalista ds. ubezpieczeń społecznych,
 • analityk HR.

HR miękki – główne zadania

Mówiąc najogólniej, miękki HR to wszystkie pozostałe zadania, którymi zajmuje się departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi, a więc m.in. tworzeniem ogłoszeń rekrutacyjnych, selekcją i rekrutacją pracowników, przygotowywaniem onboardingu nowych pracowników, kreowaniem ścieżek karier, opracowywaniem terminów kursów i szkoleń dla pracowników, zarządzaniem talentami w organizacji, komunikacją wewnętrzną, łagodzeniem konfliktów czy pozapłacowymi programami motywacyjnymi.

Kto zajmuje się więc miękkim HR? Są to przede wszystkim specjaliści zatrudnieni na takich stanowiskach jak:

 • specjalista ds. rekrutacji,
 • head hunter,
 • specjalista ds. szkoleń i rozwoju,
 • specjalista ds. komunikacji wewnętrznej,
 • specjalista ds. rozwoju talentów,
 • HR Business Partner.

Aby organizacje mogły funkcjonować efektywnie i sukcesywnie się rozwijać muszą posiadać odpowiednio zorganizowany dział HR. Zarówno miękki, jak i twardy HR pomagają wszystkim pracownikom i stanowią niezbędne ogniwo w komunikacji między kadrą a zarządem firmy. Specjaliści z miękkiego HR dbają o przyjazne środowisko pracy i kulturę organizacyjną, pozyskują do firmy najlepszych ekspertów z rynku, zapewniają kadrze niezbędne szkolenia i warsztaty, które wpływają pozytywnie na motywację i zaangażowanie. Z kolei twardy HR zajmuje się tak istotnymi kwestiami, jak naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń, wyliczanie wymiaru urlopów czy zgłaszanie umów pracowników do odpowiednich Urzędów. Zarówno jedna, jak i druga jednostka, stanowią trzon każdego przedsiębiorstwa – obie wpływają na poprawę jakości funkcjonowania pracowników w środowisku pracy.