Renta dożywotnia dla seniora

grandparents-1969824_960_720

Współcześni emeryci to ludzie, którzy przepracowali całe życie, lecz na swoje emerytury oszczędzali w ZUS i w OFE. Ile z tego mają – każdy widzi, a będzie coraz gorzej. Prognozy demograficzne nie pozostawiają złudzeń: już dziś niskie wypłaty będą malały, bo liczba pracujących systematycznie maleje w stosunku do liczby emerytów i rencistów.

Solidarność międzypokoleniowa

Nasi seniorzy nie zbierali na emerytury, bo nie wiedzieli, że to konieczne. Ufali swemu państwu, potem reformie systemu emerytalnego – i przeważnie bardzo się na nim zawiedli. Dziś wielu z nich staje co miesiąc przed dramatycznymi wyborami typu „wykupić leki z recepty czy opłacić czynsz?”. Kto może, pracuje i do emerytury dorabia, ale nie każdemu pozwala na to stan zdrowia.

W tej sytuacji pojęcie solidarności międzypokoleniowej nabiera nieco innego wymiaru. Dorosłe dzieci emerytów muszą nie tylko finansować ich świadczenia ze swoich składek ZUS, ale i wspomagać rodziców finansowo. Nie wszystkich na to stać, choć powiedzenie „zapłać mamie za mleko” należy dziś traktować dosłownie.

Ekstra pensja do końca życia

Rozwiązaniem jest renta dożywotnia w zamian za mieszkanie. Jest to świadczenie dostępne dla seniorów, będących właścicielami nieruchomości, oferowane przez Fundusz Hipoteczny Familia – http://www.familiasa.pl/. Rencista lub emeryt zawiera umowę, gwarantującą mu dożywotnie zamieszkanie w danym domu lub lokalu w zamian za przeniesienie jego własności na fundusz i comiesięczną rentę wypłacaną do końca życia. Gwarancją bezpieczeństwa jest umowa notarialna. Oznacza to comiesięczny zastrzyk gotówki bez względu na to, jak długo żyć będzie senior. Co ważne: świadczenie jest co roku waloryzowane.

W takiej sytuacji jego dzieci mieszkania nie odziedziczą, ale można zapewnić im prawo pierwokupu nieruchomości, której właścicielem stał się fundusz. Nierzadko dzieci uczestniczą w podjęciu decyzji o skorzystaniu lub nieskorzystaniu z renty dożywotniej. Muszą sobie wtedy odpowiedzieć na pytanie: czy są gotowi wspierać materialnie rodziców do końca ich dni i odziedziczyć po nich nieruchomość, czy też akceptują, że stanie się ona cudzą własnością. Takie mamy czasy.

Mieszkanie, na które pracowałeś cały życie, teraz zarabia na Ciebie!

Uzyskiwanie dodatkowych świadczeń z nieruchomości w postacie renty dożywotniej to doskonała inwestycja. Mieszkanie, z jednej strony pozwala uzyskać stały dodatkowy dochód, a z drugiej strony zaoszczędzić do tej pory wydawane pieniądze. Od momentu zawarcia umowy to fundusz opłaca podatek od nieruchomości i wieczystego użytkowania, ponadto ubezpiecza nieruchomość od pożaru, powodzi czy innych klęsk żywiołowych na własny koszt. Opłaca także czynsz, choć to świadczenie akurat potrąca z wypłacanej renty. Jednak dożywotnia renta zabezpiecza seniora w sytuacji wzrostu czynszu. Jeżeli czynsz przewyższy wysokość renty Fundusz pokrywa niedopłatę.