Pracujesz jako robotnik budowlany – co z urlopem?

idaho-homebuilders

Praca na budowie należy do jednych z cięższych fizycznie prac dostępnych na rynku. Branża budowlana kojarzy nam się jednak jako jedna ze stabilniejszych dziedzin, jeśli chodzi o zatrudnienie i warunku finansowe. Jednak jak w każdej dziedzinie warto przy rozpoczęciu pracy szczegółowo omówić wszystkie kwestie związane z samym zatrudnieniem, a co z tym związane z formą urlopu. Jak to wygląda w praktyce?

Wymiar urlopu – jak długo i od czego zależy?

Urlop jest jedną z kwestii, jakie reguluje umowa, na podstawie której zostaliśmy zatrudnieni w obecnym miejscu pracy. Najkorzystniejszą dla nas formą zatrudnienia jest oczywiście umowa o pracę, gdyż gwarantuje nam wszelkie prawa, w tym prawo do urlopu oraz okresu chorobowego, określa długość pracy, wysokość wynagrodzenia itp. Pracując na podstawie tej umowy można liczyć na urlop w wysokości 20 lub 26 dni w ciągu roku. Od czego jest to uzależnione? Czynnikiem decydującym jest nasz staż pracy. W przypadku, kiedy pracujemy krócej niż 10 lat możemy liczyć na krótszy wymiar urlopu, a z każdym kolejnym rokiem powyżej dziesięciu przepracowanych lat okres urlopu wzrasta do 26 dni roboczych.

Urlop, a inne umowy

Pracując w oparciu o umowy cywilnoprawne, w tym o często spotykaną umowę zlecenie należy wiedzieć, że wszelkie kwestie z nią związane regulowane są Kodeksem Cywilnym. W myśl umowy zlecenie, określającej zlecenie konkretnej pracy w ramach czasu oraz miejsca, pracownik otrzymuje większą swobodę samego wykonania pracy, jednak kosztem pozbawienia wszelkich praw wynikających z tradycyjnego zatrudnienia. Co z prawda umowa zlecenie wymusza opłacanie pracownikowi podstawowe składki, jednak nie gwarantuje prawa do urlopu, pozbawiając go możliwości wypoczynku.

Podsumowanie

Praca w branży budowlanej nie należy do lekkich, chociaż daje godne wynagrodzenie. Pracując często po kilkanaście godzin na dobę, nie wyobrażamy sobie, aby pracownik budowlany nie miał prawa do urlopu. Warto jest więc w takiej sytuacji zadbać o taką formę zatrudnienia, która oprócz samej pracy i obowiązującego z jej tytułu wynagrodzenia zapewni nam dodatkowe prawa pracownika, w tym prawo do wypoczynku. Warto jest wiedzieć, że pracując w oparciu o umowę o pracę, prawo do urlopu posiadamy już w ciągu pierwszego miesiąca pracy i jest to wymiar 1/12 wymiaru urlopu za każdy przepracowany miesiąc.

Nasz dotychczasowy staż pracy wpływa na naszą korzyść przy obliczaniu urlopu, więc im dłużej pracujemy w danym przedsiębiorstwie, tym na dłuższy urlop w przyszłości możemy liczyć. Mówiąc o formie i rodzaju zatrudnienia dobrze jest znać Kodeks pracy, który posiada wszystkie obowiązujące przepisy na temat wszystkich zagadnień związanych z zatrudnieniem. Dzięki niemu udaje się rozwiązać wiele sporów zawodowych i uniknąć zwiększenia konfliktu i skierowania go chociażby do sądu pracy. Na szczęście świadomość pracowników wzrasta, dzięki czemu coraz częściej umieją oni efektywnie zabiegać o swoje prawa, a jednym z nich jest właśnie prawo do godnego odpoczynku.

Informacje na temat urlopów w branży budowlanej pozyskaliśmy od pracownika z firmy www.hdkinvest.pl