Perspektywa krótkoterminowa – w co możemy inwestować?

inwestowanie-krotkoterminowe

Inwestowanie krótkoterminowe zakłada względnie krótki, bo maksymalnie 12-miesięczny horyzont inwestycyjny. W porównaniu z lokowaniem kapitału w perspektywie długoterminowej, cechuje się z reguły wyższym poziomem ryzyka.

Daje jednak szansę na wypracowanie wyższych zysków w krótszym okresie, stąd też cieszy się dużym zainteresowaniem inwestorów. W co inwestować krótkoterminowo, aby mieć możliwość uzyskania przyzwoitej stopy zwrotu?

Krótkoterminowe inwestowanie w akcje

Inwestując krótkoterminowo, należy mieć na uwadze to, iż istnieje cienka granica pomiędzy tym sposobem lokowania kapitału a spekulacją. Ważne jest zatem to, aby inwestor przed dokonaniem transakcji dokonał analizy, która określi, czy stosunek stopy zwrotu do ponoszonego ryzyka jest dla niego satysfakcjonujący.

Niezwykle istotną kwestią jest również posiadanie krótkoterminowej strategii inwestycyjnej. Oto podstawowe możliwości:

  • inwestowanie pod określone zdarzenie – na przykład pod premierę produktu. Wówczas inwestorzy starają się podsycić zainteresowanie akcjami przedsiębiorstwa wydającego nowy produkt, tak aby w maksymalny sposób wywindować ich kurs, a następnie szybko sprzedać udziały, osiągając w ten sposób ponadprzeciętny zysk.Innym zdarzeniem może być publikacja wyników finansowych w postaci zbiorczej. Wówczas inwestor zakłada, że zaprezentowane przez przedsiębiorstwo dane będą różnić się od oczekiwań – albo pozytywnie zaskoczą, albo rozczarują. Jeżeli do czynienia będziemy mieć z pierwszą sytuacją, inwestor może liczyć na wysoką stopę zwrotu w krótkim terminie. W drugim przypadku należy rozważyć sprawną sprzedaż zakupionych akcji, gdyż istnieje zwiększone prawdopodobieństwo spadku cen akcji.
  • inwestowanie w spółki, które mogą być obiektem akwizycji bądź zaskoczyć inwestorów lepszymi wynikami – wymaga to bardziej wnikliwej analizy. Na giełdzie nie brak bowiem przykładów spółek, którym po miesiącach niepowodzeń udało się pozyskać inwestora i pozytywnie zaskoczyć akcjonariuszy, oferując im spory zysk.Niestety, w tym wypadku bardzo trudno określić satysfakcjonującą relację stopy zwrotu do ponoszonego ryzyka. Część inwestorów uważa więc, że strategia ta ma więcej wspólnego ze spekulacją niż inwestowaniem krótkoterminowym. Warto jednak wiedzieć, że taka opcja jest możliwa.
  • inwestowanie pod wejście spółki do indeksów krajowych lub zagranicznych – powoduje ono zwiększenie popytu na akcje danej spółki wśród inwestorów, dla których odniesieniem jest dany indeks krajowy  lub zagraniczny, co przeważnie powoduje wzrost  wartości  kursu.

Inwestowanie w waluty

Z uwagi na fakt, iż międzynarodowy rynek walutowy (Forex) charakteryzuje się wysoką zmiennością kursów par walutowych, daje on szerokie możliwości inwestowania krótkoterminowego. Inwestor wykorzystać może strategie inwestowania Day Trading, polegające na otwieraniu i zamykaniu pozycji w ciągu jednego dnia.

Jest to opcja przeznaczona dla inwestorów, którzy oczekują szybkiego zysku i jednocześnie akceptują podwyższone ryzyko. Metoda ta korzysta bowiem ze spekulacji na rynku walutowym. Wśród krótkoterminowych strategii Day Trading dużym zainteresowaniem cieszy się scalping. Polega on na natychmiastowym zamknięciu transakcji, gdy jest ona zyskowna.

W ten sposób inwestor osiąga satysfakcjonującą stopę zwrotu przy niewielkich zmianach cen, gdyż zainwestowanie dużego kapitału przynosi znaczący dochód. Ten sposób lokowania kapitału wymaga jednak umiejętnego korzystania z wykresów i wskaźników, które należy bieżąco analizować.

Co więcej, wszystkie decyzje należy podejmować szybko,  odważnie oraz konsekwentnie zgodnie z założeniem strategii krótkoterminowej . W takich warunkach nie każdy inwestor będzie w stanie uniknąć nerwowych posunięć, co narazi jego kapitał na dodatkowe ryzyko. W przypadku inwestowania krótkoterminowego liczą się bowiem chłodna kalkulacja, odporność na emocje i umiejętność szybkiego cięcia strat. Jeśli takowych przymiotów nie posiadamy, inwestycje krótkoterminowe nie są składową strategii, którą powinniśmy wykorzystywać, aby osiągać zyski.