Oblicza nowoczesnej reklamy

Czym jest reklama?

Reklama nie jest zjawiskiem spotykanym na każdym kroku naszego życia. Spotyka nas wszędzie. W każdym momencie dnia możemy znaleźć się w sytuacji eksponowanej na działanie przekazu reklamowego. Reklama używa wielu narzędzi, aby zwrócić uwagę odbiorców. Popularnym środkiem do prowadzenia reklamy są gadżety reklamowe. Długopisy, kalendarze i cukierki z logo firmy. Do tego jeszcze wrócimy. Na razie spróbujmy określić czym jest reklama i kiedy powstała.

Reklama nie jest wymysłem ostatnich dziesięcioleci. Nie, nie! Z reklamy korzystano przez wieki traktując ją naturalnie jako składnik naszego codziennego bytowania. Reklama służyła ludziom od dawna. Już jako element zalotów pomiędzy osobnikami płci przeciwnej. To bardzo dobry przykład i bardzo sposoby na taki rodzaj reklamy są szeroko rozpowszechnione w przyrodzie. Wystarczy obejrzeć zaloty ptaków. Kiedy partnerzy pysznią się wyglądem przed partnerkami.

Znaczenie słów utrwaliła łacina. Wydaje się, że oznacza głośne wykrzykiwanie lub nawet sprzeciw. Dokładnie trudno to stwierdzić. Jednak podobieństwo słów łacińskich jest zaskakujące do dzisiaj używanych.

O głośnym zachwalaniu towarów wspomina w anegdocie jeden z niemieckich badaczy. Napisał w swojej książce o kaczce i kurze. Kaczka znosząca jajka nie zachowuje się tak ostentacyjnie, jak kura. Kura gdacze i oznajmia wszystkim, że jajko jest już zrobione. I porównajcie teraz popularność jajek kurzych i kurzych. Popyt na jajka kacze jest przecież o wiele mniejszy niż na jajka kurze. Czy ma w tym udział zachowanie bardziej krzykliwego ptaka?

Samo zdefiniowanie reklamy jest trudne. Reklama rozwija się dynamicznie. Z każdym rokiem powstają nowe prądy ideologiczne. Ludzie wymyślają nowe sposoby. Ważnym uwarunkowanym technologicznym jest rozwój całej branży IT, z którą reklama jest związana coraz bardziej. Wciąż obejmuje coraz to nowe rejony działalności ludzkiej. Wchodzi na pola zainteresowań ekonomii, psychologii i kulturoznawstwa. Socjologia oraz prawo, a także lingwistyka są w zasięgu zainteresowań reklamy. To właśnie jest także powodem. Zaangażowanie tak wielu dziedzin czyni reklamę tak trudna do zdefiniowania. Interdyscyplinarny charakter i częste zmiany powodują, że ukłucie jednolitej definicji dla reklamy jest niezwykle trudne.

Jedno można powiedzieć na pewno. Można w rozwoju reklamy zauważyć pewien nurt wybijający się ponad inne. Reklama traci swe walory informacyjne na rzecz emocjonalnego przekazu. Reklama wpływa na ludzkie emocje. Warstwa informacyjna oczywiście jest też zaakcentowana w przekazie. Jednak traci dużo na rzecz subiektywizmu emocjonalnego przekazu.

Wielką bronią reklamy jest perswazja. Pozwala ona w pewnym stopniu manipulować odbiorcami. Siła perswazji jest wielka. Sztuka przekonywania. Przy jej pomocy można skłonić ludzi do przyjęcia prezentowanych w reklamie przekonań. Oddziaływanie na ich myśli i zachowania skłania się odbiorców do postępowania oczekiwanego. Najpierw należy sprawić, tak aby klient zaczął odczuwać emocje. Emocje powinny zostać utrwalone przez wielokrotne bodźcowanie. Warto korzystać w procesie reklamowym z technik NLP, które w przystępny sposób tłumaczą zjawiska psychologiczne. Wspomniana technika jest znane od dawna kotwiczenie. Pierwsze próby doświadczalne w tym zakresie przeprowadził w eksperymencie z psami radziecki psycholog Iwan Pawłow. Na przełomie XIX i XX wieku ukuto powiedzenie psy Pawłowa. Można w procesie rozłożonym w czasie zmusić ludzki organizm i umysł do reagowania w odpowiedni sposób.

Bez reklamy trudno sprzedać cokolwiek.