Na czym polega metoda zarządzania projektami Prince2?

Zarządzanie projektami to poważne wyzwanie – zarówno przy realizacji tych niewielkich, jak i rozpisanych na wiele lat. Dlatego należy wybrać odpowiednią metodologię działania. Jedną z najpopularniejszych metod klasycznych stosowanych na całym świecie jest Prince2. Dowiedz się, na czym polega, jak ją wdrożyć i dlaczego warto.

Korzenie metody Prince2 sięgają połowy lat 70-tych ubiegłego stulecia i jednostek administracji rządowej Wielkiej Brytanii. To właśnie w nich wdrażano kolejno trzy metody zarządzania projektami poprzedzające Prince2: PROMPT, PROMPT II oraz Prince. Model Prince2 został ostatecznie wypracowany i wdrożony w 1996 roku. Mimo upływu ponad dwudziestu lat, opracowane wówczas przez ekspertów techniki zarządzania projektami są nadal aktualne.

Na czym polega Prince2?

Prince2 (z ang. Projects In Controlled Environment – procesy w kontrolowanym środowisku) jest metodą zarządzania projektami, która w centrum stawia produkt. Sięga się po nią niemal we wszystkich branżach – z sektorów prywatnych i publicznych – ponieważ ogólne zasady, jakie zostały w niej przyjęte, są uniwersalne i elastyczne.

Prince2:

  • stawia na zarządzanie etapowe projektami – choć metoda jest oparta o długofalowe planowanie, plany związane z odległymi etapami są określone ogólnie, a szczegółowo wyłącznie te dotyczące bieżących lub zbliżających się działań,
  • jest metodą nakierowaną na wynik, a nie na działanie – istotne jest więc dobranie odpowiednich środków do realizacji celu, a na każdym etapie analizowana jest praktyczność i przydatność proponowanych rozwiązań,
  • jest oparta na 7 kluczowych pryncypiach (to: ciągła zasadność biznesowa, korzystanie z doświadczeń, zdefiniowanie ról i obowiązków, etapowe zarządzanie, zarządzanie z wykorzystaniem tolerancji, koncentracja na produktach i dostosowanie do warunków projektu) – wyłącznie, jeśli wszystkie są spełnione, można mówić o jej zastosowaniu.

Szkolenia Prince2

Poprawne wdrożenie w firmie systemu zarządzania projektami zgodnego z Prince2 wymaga dokładnego poznania tej metody, najczęściej zastosowania metody train the trainer, a więc wyszkolenie kilku wysokiej klasy specjalistów, których zadaniem będzie szkolenie pozostałych pracowników, tak aby orientowali się na czym polega zarządzanie projektami zgodne z Prince2 i byli w stanie uczestniczyć w pracach zespołu projektowego. Na szczęście na rynku szkolenia Prince2 są mocno rozpowszechnione, zarówno na poziomie podstawowym, jak i zaawansowanym. Udział w nich pozwoli podnieść w szybkim czasie kwalifikacje zespołu. Warto przy tym porównać szereg ofert od różnych organizatorów ponieważ zróżnicowanie i cen i programów merytorycznych kursów i szkoleń jest znaczące. Przy wyborze konkretnego szkolenia czy kursu warto też podjąć decyzję o wyborze na podstawie całokształtu oferty i nie kierować się jedynie ceną, bo za bardzo atrakcyjną cenowo ofertą często stoi niższa jakość zajęć. Przegląd szkoleń z Prince2 oraz na niemalże każdy inny temat zawiera serwis ze szkoleniami eventis.pl.

Gdzie najlepiej sprawdza się zarządzanie projektami oparte na Prince2?

Wbrew pozorom, Prince2 sprawdza się nie tylko w sektorze państwowym i w dużych podmiotach. Tę metodę szczególnie chętnie stosuje się:

  • przy projektowaniu i wdrażaniu nowych produktów na rynek – włączając w to produkty z tak innowacyjnego obszaru jak IT,
  • przy realizacji projektów unijnych – z uwagi na jasne i przejrzyste zasady prowadzonej dokumentacji,
  • przy wieloetapowych projektach, gdy potrzebny jest bardzo precyzyjny podział obowiązków i rozbicie zadania na wiele etapów i mniejszych celów.

Oczywiście metoda Prince2 nie jest pozbawiona wad. Wśród najważniejszych wymienia się przesadną formalizację (dokumentacja), dużą pracochłonność przy małych projektach czy brak jasnej definicji analizy wymagań. Niemniej jednak, warto wziąć ją pod uwagę, poszukując wydajnego systemu pracy z zadaniami projektowymi.

Podobne artykuły: Przegląd metod zarządzania projektami