Lekarskie wizyty domowe – we Wrocławiu znów cieszą się popularnością. Sprawdziliśmy dlaczego!

doctor

Opieka zdrowotna we Wrocławiu niegdyś wyglądała całkiem inaczej. Mniej więcej 40% spotkań z pacjentami miało miejsce w domu, Równocześnie był to czas, który charakteryzował się tym, że niemal ubóstwiano specjalistę lekarza i jego kultową czarną torbę pełną leków. Jednak kilkadziesiąt lat temu domowe wizyty zaczęły powoli zanikać z powodu centralizacji medycyny i postępu w wyposażeniu.

Ale powrót do normalnego wizerunku lekarza rodzinnego staje się coraz bardziej widocznym podejściem w stolicy od kilku lat. Jest napędzany przez wiele czynników:

  • przez technologię,
  • społeczną potrzebę opieki nad starzejącą się populacją pacjentów,
  • wysokie wymagania nowego społeczeństwa domagającego się wygody,
  • modele płatności, które wynagradzają opiekę i równocześnie zmniejszają liczbę hospitalizacji.

Powrót lekarzy do domów

Według danych liczba zgłoszeń domowych wzrasta. Spodziewane jest też, że popyt na domowe telefony wzrośnie, ponieważ istniejąca infrastruktura opieki długoterminowej nie ma możliwości zwiększenia miejsc dla coraz większej liczby starszych pacjentów wymagających usług. Jednak nie chodzi tylko o osoby starsze – coraz więcej też słychać telefonów po pediatrów czy internistów.

Tym samy, coraz częściej wizyta w domu staje się stałym narzędziem wykorzystywanym w praktyce przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, co zapewnia dostęp do usług lekarskich i zmniejsza instytucjonalizację swoich pacjentów – zapewniając opiekę w domu skoncentrowaną na pacjencie.

Inną sprawą jest już sama skuteczność świadczenia kompleksowych usług podstawowej opieki we Wrocławskich domach. Nie chodzi bowiem wyłącznie o możliwość poprawy opieki nad pacjentami cierpiącymi na przewlekłe schorzenia, ale o całą domową opiekę zdrowotną, która pozwala obniżyć koszty. Wszystko to dzięki wysokiej jakości opiece zdrowotnej.

Niesie też to inne korzyści, w tym:

  • mniejszą liczbę hospitalizacji,
  • krótsze okresy chorowania,
  • obniżenie wskaźników reemisji,
  • ograniczenie pobytów w placówce długoterminowej opieki.

Czy wizyty w domu to opłacalny model praktyki?

Lekarze rodzinni również poszukują alternatywnych modeli praktyk, które oferują większą elastyczność i satysfakcję zawodową w obliczu złożoności administracyjnych i wydatków związanych z planami zdrowotnymi. Mając to na uwadze, pamiętaj, że praktyki biurowe i scentralizowane udogodnienia zostały otwarte na nowe rozwiązania z powodu wielu aspektów finansowych i administracyjnych. Wiele z nich ma związek z zarządzaniem czasem i wydajnością związaną ze zwrotami kosztów ubezpieczenia.

Tak więc, jeśli zastanawiasz się nad skorzystanie z wizyt w domu, sprawdź zalety i wady takie rozwiązania według siebie, przeprowadzając dokładny przegląd opinii mieszkańców stolicy, którzy już korzystali z tej usługi. Jeśli natomiast jesteś lekarzem i zastanawiasz się nad taką praktyką koniecznie przyjrzyj się kosztom stałym związanym z tym tematem, wydatkami na samochód, czasem podróży, konsekwencjami odpowiedzialności związanymi z zapewnieniem opieki z miejsca poza miejscem pracy, potencjalnymi obrażeniami.

Artykuł powstał we współpracy z: https://lekarzobok.pl/wroclaw