Kariera w budownictwie – o wytrwałym dążeniu do celu rozmawiamy z inżynierem Janem Kowalskim

general-construction-worker1

Kariera w budownictwie nie jest jedną, ściśle określoną ścieżką. To, jak potoczy się droga zawodowa w tym obszarze, jest zależne od samego pracownika, jego predyspozycji i okoliczności. Absolwenci kończący naukę w szkołach wyższych przygotowujących do pracy w obszarze budownictw stają jeszcze przed czasem praktyk, po których będą musieli zdać egzamin. Wtedy dopiero drzwi do faktycznej pracy zaczną się przed nimi otwierać. Zdany egzamin będzie bowiem potwierdzeniem nabycia umiejętności różnego typu.

Jak wyglądają początki pracy?

Nie od razu Paryż zbudowano, i tak samo nie od razu młodzi budowlańcy zostają dopuszczeni do tworzenia obiektów wymagających dużych umiejętności. Na początku wykonują elementy i budynki nie stanowiące wysokiego stopnia ryzyka. Jest to dla nich przystosowanie, czas na rozwijanie praktycznych umiejętności. W ramach nabywania wprawy i zyskiwania doświadczenia zostają stopniowo dopuszczani do coraz bardziej zaawansowanych rzeczy. Po pewnym czasie mogą już pracować na większych budowach, dotyczących obiektów o większym znaczeniu.

Czy pracując na własną rękę można szybciej „awansować”?

Jeśli postanawia się o prowadzeniu działalności na własną rękę, zamiast świadczenia usług dla firmy, rozwój ścieżki kariery zasadniczo wygląda podobnie. Klienci zawsze są zainteresowani wcześniejszymi realizacjami danego podmiotu. Nikt nie ryzykuje powierzenia ogromnej inwestycji firmie, która nie ma wcześniejszego dorobku i fachowego portfolio. Trzeba więc na początku podejmować się łatwiejszych zleceń, aby wykazać swoje umiejętności i kompetencje. Dopiero później, na bazie ugruntowanej pozycji, znajduje się klientów decydujących się na powierzenie poważnych inwestycji.

W jakich obszarach można się realizować?

Praca budowlańca nie oznacza jednego ściśle wyznaczonego zakresu obowiązków. Jak w każdym zawodzie, ma tu miejsce duża ilość specjalizacji, określających dokładniejsze pole faktycznego działania. Jakąkolwiek specjalizację wybierze inżynier, w niej samej rozgałęzi się jeszcze drogę realnego działania na jedną z dwóch funkcji. Pierwsza to praca projektantka. Realizuje się ona w warunkach biurowych, w których opracowywane są projekty obiektów, które będą miały być zrealizowane. Druga opcja to działanie jako wykonawca. Pierwszą z dostępnych specjalizacji jest inżynieria lądowa. Przedmioty jej pracy widoczne są na terenie lądowym, dla niego przygotowywane są projekty, a następnie realizowane. Przeciwległym obszarem jest budownictwo wodne, które ma gospodarować dostępnymi na wskazanym obszarze zasobami wodnymi. Oddzielnie wyróżnia się jeszcze budownictwo komunikacyjne. W ramach niego prowadzi się realizacje związane z budową dróg i autostrad, kolei, metra czy lotnisk. Jest to chętnie wybierana droga, ze względu na wciąż istniejącą potrzebę rozbudowy dotychczasowej infrastruktury. Dostrzega się więc tutaj potencjał i przyszłość. Taka tendencja utrzymuje się w szczególności od okresu poprzedzającego przygotowania do europejskich mistrzostw w piłce nożnej, kiedy nasilone zostały procesy budowy nowych dróg i autostrad.

W artykule wykorzystano materiały nadesłane przez firmę produkującą blachę typu tytan-cynk.