Jakie limity podatkowe i księgowe będą obowiązywać podatników

Średni kurs euro 1 października każdego roku jest niezwykle ważny. To na jego podstawie wyliczane są limity podatkowe i księgowe obowiązujące przez następny rok. Limity te zawsze wyrażane są w walucie euro, a określa je ustawa o rachunkowości i inne ustawy podatkowe. Wszystkie te wyliczenia opierane są na wspomnianym już średnim kursie euro, który jest podawany przez Narodowy Bank Polski. I właśnie jego wartość na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego jest brana pod uwagę, przy przeliczaniu obowiązujących wartości na kwoty w złotówkach.

Limity podatkowe zostały podniesione

W porównaniu z poprzednim rokiem średni kurs euro wzrósł, a to oznacza, że wzrośnie liczba przedsiębiorców, którzy w kolejnym roku będą mogli skorzystać z uproszczeń podatkowych. Jak można sprawdzić, odwiedzając Biuro Rachunkowe Bytom, zostanie zwiększonych kilka limitów:

  • stosowania pełnej lub uproszczonej rachunkowości,
  • amortyzacji de minimis,
  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • małego podatnika PIT i VAT.

Przykładowo, 2 000 000 euro obrotu, które stanowią granicę dla statusu małego podatnika CIT i PIT, daje w przeliczeniu: 9 188 000 złotych. Status małego podatnika dla celów VAT obowiązuje do kwoty 1 200 000 euro, co daje limit w wysokości 5 513 000 złotych.

Limity podatkowe a mały podatnik PIT i VAT i ryczałt

Uznanie za małego podatnika PIT jest zależne od mieszczenia się w dokładnie określonych limitach. Jak sama nazwa wskazuje, chcąc być traktowanym jak mały podatnik, trzeba osiągać niewielki przychód roczny. Wśród polskich przedsiębiorców coraz bardziej popularny staje się ryczałt ewidencjonowany. Limit przychodów, który pozwala na wybranie tej formy rozliczania się z dochodów, wynosi podobnie jak w przypadku małego podatnika 9 188 200 złotych – po przeliczeniu wartości 2 000 000 euro.

Do jakiej wartości uproszczona rachunkowość

Jednym z kryteriów, które wyznaczają sposób prowadzenia ewidencji operacji gospodarczych, są roczne przychody podatnika. To one kwalifikują, czy może on rozliczać się w sposób uproszczona, czy będzie go obowiązywać pełna forma księgowości. W pierwszym przypadku mówimy o księdze przychodów i rozchodów, a w drugim o księgach rachunkowych. Limit podatkowy do pozostania na uproszczonej księgowości przeliczony z euro wynosi 9 188 200 złotych. Oznacza to, że prowadzący działalność gospodarczą, którego przychody ze sprzedaży nie przekroczą wyżej wymienionej kwoty, może korzystać z uproszczonej księgowości.