Jak zaplanować rozwój małej firmy?

Nawet mała firma może być dobrym biznesem, jednak jej rozwój musi być odpowiednio zaplanowany. Niektóre przedsiębiorstwa samoczynnie zdobywają rynek, ale większość z nich prosperuje w efekcie starannie opracowanej strategii. Podejmowanie świadomych decyzji w tym zakresie jest bardzo istotne. W wielu przypadkach przyspiesza rozwój niewielkiej firmy nawet kilkukrotnie, a to wszystko na przestrzeni zaledwie paru miesięcy.

Pozyskanie środków na rozpoczęcie działalności

Pierwszym etapem planowania rozwoju działalności gospodarczej powinno być pozyskanie odpowiednich środków na start. W ciągu pierwszych miesięcy od uruchomienia małej firmy trzeba zwykle ponosić spore koszty, które nieprędko się zwrócą. Odpowiednie inwestycje nie zawsze podnoszą innowacyjność przedsiębiorstwa, jednak są niezbędne dla samego prowadzenia biznesu. Sposobem na uzyskanie środków mogą być dotacje unijne, stanowiące formę bezpłatnego wsparcia finansowego. Kwoty przyznawane w ramach takiej pomoc mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tys. złotych, a na ich wydanie właściciel małej firmy ma 12 miesięcy. Informacje dotyczące dotacji na start działalności gospodarczej są dostępne w portalu Funduszy Europejskich, a także na stronie Urzędu Pracy odpowiedniego dla danego regionu.

Wprowadzanie innowacji w małej firmie

Sposobem na usprawnienie rozwoju małej firmy jest też wprowadzanie różnych innowacji. Aby je sfinansować, przedsiębiorcy mogą w ramach swojej działalności operacyjnej nawiązać współpracę z jednostkami badawczymi. Istnieje też opcja wdrażania innowacyjnych usług czy produktów. Na takie inwestycje również da się pozyskać odpowiednie dotacje z Unii Europejskiej, które są w ramach programu krajowego oraz programów regionalnych wybranych województw. Przedsiębiorcy mają pod wym względem bardzo duże możliwości wyboru, a wymagania stawiane przed kandydatami zależą ściśle od konkretnego systemu finansowania. Do najczęściej wybieranych należą dotacje na badania i rozwój, rozbudowę infrastruktury czy wdrożenie nowych technologii.

Rozpoczęcie działalności za granicą

Dla wielu małych firm ogromne szanse rozwoju stwarza rozpoczęcie działalności za granicą. W takim przypadku duże znaczenie ma odpowiednio opracowany model biznesowy pod kątem internacjonalizacji, który będzie zawierał strategię przedsiębiorstwa poza Polską. Na takie działania również przyznawane są dotacje dla firm, a pomoc w ich pozyskaniu oferuje zespół konsultantów InnovaTree. Wsparcie ze strony specjalistów jest szczególne znaczenie przy opracowywaniu wniosków i kompletowaniu dokumentacji, a także wielu innych etapach starań o przyznanie finansowania.

wyszukiwarka dotacji

Organizacja szkoleń dla pracowników małej firmy

Przedsiębiorcy prowadzące małe firmy muszą dbać o odpowiednie szkolenia dla swoich pracowników, nawet jeżeli zatrudniają niewiele osób. Praktycznym rozwiązaniem jest wówczas skorzystanie z internetowej bazy usług rozwojowych, która obejmuje tysiące różnych kursów i zajęć edukacyjnych. Sposobem na sfinansowanie szkoleń dla pracowników również może być pozyskanie dotacji unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Właściciel małej firmy może samodzielnie zadecydować o rodzaju kursów, które jego zdaniem zapewnią odpowiednie wsparcie zatrudnionym oraz podniosą ich kompetencje zawodowe. Z takiego wsparcia mogą skorzystać również przedsiębiorstwa średnie oraz mikro.

Informatyzacja biznesu

Istotnym etapem planowania rozwoju małej firmy powinno być wprowadzenie odpowiednich rozwiązań informatycznych, które obecnie stanowią podstawę w praktycznie każdej dziedzinie biznesu. Nowoczesne technologie mogą być pomocne przy projektowaniu i wdrażaniu sklepów internetowych typu e-commerce, rozwiązywaniu różnych problemów społecznych i gospodarczych, usprawnianiu elektronicznych usług urzędowych w rodzaju rejestracji online czy kształceniu cyfrowym pracowników pod kątem IT. Takie inwestycje również są finansowane ze funduszy europejskich, przede wszystkim w ramach Programu Polska Cyfrowa oraz niektórych programów regionalnych.