Dziedziczenie ustawowe – zasady działania krok po kroku

Przepisy prawa spadkowego są bardzo jasno i precyzyjnie skonstruowane, aby w razie problemów z ustaleniem spadkobierców można było jasno określić, kto jest powołany do dziedziczenia, a kto dziedziczyć nie może. Warto się z nimi zapoznać, co zdecydowanie ułatwi nam załatwianie wszystkich formalności i ewentualnie poszukiwanie spadkobierców po osobie zmarłej.

Dziedziczenie ustawowe jest przeprowadzane w sytuacji, gdy zmarły nie pozostawił testamentu, testament jest nieważny lub osoby powołane do dziedziczenia testamentowego zdecydowały się na odrzucenie spadku. Jest kilka kręgów spadkobierców – jeśli w jednym nie ma ani jednej osoby, która może dziedziczyć, wtedy sięga się po kolejne kręgi.

Najpierw dzieci i małżonek zmarłego

W pierwszej kolejności do dziedziczenia ustawowego powoływane są dzieci i małżonek osoby zmarłej. Dziedziczą one po równo, z tym warunkiem, że małżonek osoby zmarłej nie może otrzymać mniej niż jedna czwarta spadku. Jeśli więc osoba zmarła miała dwoje dzieci i małżonka, dziedziczą oni wszyscy w jednej trzeciej. Jeśli dzieci było więcej niż troje, małżonek otrzymuje jedną czwartą spadku, a pozostałe trzy czwarte są po równo dzielone między wszystkie dzieci. Jeśli osoba zmarła nie miała dzieci, dziedziczą po niej małżonek oraz rodzice. Małżonek otrzymuje wtedy połowę, a rodzice po jednej czwartej. Jeśli jeden z rodziców spadkodawcy nie żyje, wtedy dodatkowo do dziedziczenia jest powoływane rodzeństwo spadkodawcy, które otrzymuje równe części. Do dziedziczenia mogą być również powołani dziadkowie spadkodawcy. Dzieje się tak wtedy, gdy osoba zmarła nie miała dzieci, małżonka, a także rodzice już nie żyją. Jeśli natomiast nie żyje ani małżonek, ani rodzeństwo, rodzice i dziadkowie spadkodawcy, do dziedziczenia są powoływane dzieci małżonka. W przypadku, gdy nie da się ustalić żadnego krewnego czy innej osoby do dziedziczenia, ostatnim podmiotem, który powoływany jest do dziedziczenia staje się gmina ostatniego zamieszkania spadkodawcy.

Kiedy warto skorzystać z usług prawnych?

Jak widać, kwestie dziedziczenia ustawowego i innych formalności związanych ze spadkiem są dosyć zawiłe i skomplikowane. Jeszcze więcej problemów pojawia się, jeśli spadkodawca zmarł za granicą i trzeba stosować się do prawa spadkowego w kraju, w którym mieszkał przed śmiercią i tam pozostawił masę spadkową. Spadek w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych czy w którymś z krajów europejskich nie jest niczym rzadko spotykanym. Polacy rozsiani są bowiem po całym świecie, a nierzadko pozostawiają po sobie spore majątki. Aby wszystkie spadkowe formalności załatwić poprawnie, ale również szybko, dobrze jest skorzystać z usług doświadczonego prawnika lub kancelarii prawnej, która specjalizuje się w prawie spadkowym. To zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż załatwianie wszystkiego na własną rękę. Powierzając nasze sprawy prawnikowi możemy nie martwić się o formalności – na pewno zostaną załatwione zgodnie z prawem.