Dostawa biletomatów i kasowników do Ostródy

Ostróda to miasto, które większości z nas wciąż kojarzy się jedynie z jeziorem Drwęckim i pięknym molo, choć oferuje ono więcej miejsc do zwiedzania. Od 1 marca 2022 roku funkcjonują w nim biletomaty umożliwiające płatność bezgotówkową. W związku z tym miasto zdecydowało o zaprzestaniu sprzedaży biletów w formie papierowej. Obecnie będą one funkcjonowały jedynie w formie cyfrowej. Jak duża dostawa biletomatów i kasowników trafiła do Ostródy?

System bezgotówkowego zakupu biletów w Ostródzie

Od 1 marca 2022 roku nie funkcjonują już jednorazowe bilety papierowe, które zostały zastąpione przez elektroniczny system bezgotówkowego zakupu biletów komunikacji miejskiej przy pomocy dwóch rodzajów urządzeń takich jak kasowniki i biletomaty w Ostródzie.

Kasowniki w Ostródzie będą umożliwiały zakup biletu w autobusie. W związku z tym nie będzie już możliwości nabycia jego papierowej formy u kierowcy. Do zakupu potrzebna jest karta płatnicza lub komunikacji miejskiej, bądź Karta Ostródzka. Na kasowniku należy wybrać rodzaj biletu, a następnie przyłożyć kartę w celu pobrania opłaty.

Jak duża dostawa kasowników i biletomatów trafiła do Ostródy?

Do Ostródy trafiło 28 kasowników KSM-14 i 7 biletomatów stacjonarnych BS-09, a także cała niezbędna do działania tego systemu infrastruktura informatyczna i komputerowa. Dodatkowo miasto wprowadziło zupełnie nową kartę miejską, która umożliwia obsługę biletów okresowych, a także uprawnia do rabatów i zniżek na różnego rodzaju lokalne wydarzenia. Kasowniki są wyposażone w usługę, która pozwala na zakup biletu elektronicznego za pomocą karty.

Jakie rodzaje biletów funkcjonują w Ostródzie?

W związku z dostawą biletomatów i kasowników do Ostródy i tym, że od 1 marca nie będą funkcjonować w formie papierowej, wszystkie osoby, które do tej pory nabyły taki bilet, mogą go zwracać w Biurze Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej. W tym miejscu można również założyć mobilną kartę miejskiej komunikacji lub Kartę Ostródzką.

Jednorazowy bilet można kupić bezpośrednio w kasowniku autobusowym, będzie on ważny przez 40 minut od momentu zakupu, a potwierdzenie zostanie zapisane na karcie. Z kolei tygodniowe bądź miesięczne w biletomacie stacjonarnym. Osoby powyżej 70 roku życia, które są zwolnione z opłaty za przejazd komunikacją miejską, nie muszą kupować biletów ani wyrabiać karty miejskiej. Wystarczy jedynie dokument, który potwierdzi ich wiek. Dzieci uczące się w ostródzkich szkołach również nie ponoszą opłat za przejazd, powinny posiadać jedynie legitymację szkolną.

 

 

Polecamy:
PIT Online – czyli jak szybko i sprawnie złożyć deklarację podatkową