Delegowanie obowiązków – kiedy bywa problematyczne?

Delegowanie obowiązków oddziałuje na dwa podmioty. Osobę, która deleguje – zwykle kierownika bądź menadżera działu oraz osobę, która je przyjmuje zadania – szeregowego pracownika. Pomiędzy nimi musi być zachowany odpowiedni balans, aby żadna ze stron nie ucierpiała.

Hierarchia w delegowaniu obowiązków

Przeważnie o hierarchii panującej w danej firmie i naszym stanowisku w ramach niej przekonujemy się na etapie poszukiwań pracy (np. przeglądania ofert na portalu Pracuj.pl) bądź w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. W przeciwnym wypadku sami musimy zasięgnąć informacji u odpowiedniego menadżera bądź kierownika. Nie może być mowy bowiem o sytuacji, w której delegowane są nam obowiązki osoby na tym samym stanowisku ze względu na jej osobisty stosunek do nas lub firmy. Wszelkie niejasności powinny być wyjaśniane z kierownictwem i przełożonymi.

Komunikacja w ramach delegowania obowiązków

Problemy komunikacyjne występują niemal w każdej firmie i mogą pojawić się w dowolnym momencie. Dotyczy to również delegowania obowiązków i najczęściej wynika z charakteru oraz podejście do pracy wybranego pracownika. Problemy komunikacyjne mogą prowadzić do zbyt dużej ilości zadań powierzanych, nieodpowiedniego ich wypełniania bądź niezachowywania uzgodnionych terminów. By tego uniknąć, należy stawiać na kontakt bezpośredni oraz otwartą i konkretną rozmowę z wyszczególnieniem terminów oraz narzędzi przeznaczonych do pracy.

Asertywność

Zdarzyć się może, iż delegowanie obowiązków nie może się odbyć się względu na natłok pracy. W takich przypadkach najlepiej sprawdza się asertywność, czyli umiejętność grzecznego, lecz stanowczego odmawiania. Jest ona szczególnie pomocna w przypadku, gdy współpracownicy proszą nas o przysługę lub odciążenie od obowiązków. Stosowanie odmowy należy jednak przemyśleć w sytuacji, w której nie mamy zbyt wielu obowiązków lub staramy się o awans bądź zauważenie w zespole.