Czym zajmuje się adwokat?

Wiele osób, będących w złej sytuacji życiowej bardzo potrzebuje pomocy doświadczonego prawnika. Kompetencje takiej osoby są bardzo szerokie, w związku z tym może pomóc w wielu różnych sprawach – nie tylko w sądzie. W zależność od wagi problemu należy udać się odpowiednio do prawnika bądź adwokata.

Jakie są różnice miedzy pracą adwokata, a prawnika?

Te dwa pojęcia bardzo często są ze sobą mylone, jeszcze częściej używane zamiennie. Prawnikiem nazywamy osobę, która ukończyła studia prawnicze. Aby prawnik mógł się stać adwokatem oprócz studiów musi ukończyć również aplikację oraz zdać odpowiedni egzamin państwowy.

Dla potencjalnej osoby szukającej pomocy prawnej rozróżnienie tych dwóch pojęć jest bardzo ważne. Szczególnie, jeśli chodzi o zachowanie tajemnicy zawodowej – adwokat ma obowiązek ją zachować i nie może udzielać jakichkolwiek informacji na temat swojego klienta żadnym organom władzy. Ponad to, adwokaci są zobowiązani do korzystania z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Takie ubezpieczenie gwarantuje klientowi, że jeśli poniesie on szkody związane z usługami danego adwokata, to oczyma odszkodowanie.

Czym mogą zajmować się adwokaci?

Zakres obowiązków adwokata:
• Pomoc prawna
• Sporządzanie aktów prawnych
• Reprezentowanie przed sądem i innymi instytucjami Państwowymi
• Sporządzanie umów, opinii prawnych i innych dokumentów mających charakter prawny

Oczywiście wielu specjalistów woli zawęzić swoja działalność, by móc pracować tylko z osobami fizycznymi. Dzięki temu stają się specjalistami w zakresie prawa karnego, rodzinnego i cywilnego. Inni z kolei wolą ograniczyć się do jednej dziedziny prawa, w związku z tym mogą zajmować się tylko i wyłącznie sprawami rozwodowymi lub alimentacyjnymi. Jest to dobre rozwiązanie, ponieważ pozwala to na nabranie większej praktyki w danej dziedzinie i zwiększa skuteczność działań.

Warto wspomnieć, że adwokaci ponoszą również odpowiedzialność dyscyplinarną. Oznacza to, że jeśli nie wykonują swojej pracy w należyty sposób, zgodnie z przyjętymi zasadami, to mogą otrzymać karę. Zatem, zdecydowanie bezpieczniej jest korzystać z porad adwokatów, niż prawników bez aplikacji.

Artykuł opracowano z pomocą kancelariaminsk.pl