Czy wiesz jak wygląda praca Chemika?

chemist-with-vials

Z chemią mamy do czynienia już w szkole, na etapie gimnazjum. Jest to niezwykle szeroka dziedzina nauki, dzięki czemu daje wiele możliwości zatrudnienia. Jednocześnie wymaga bardzo rozległej i specjalistycznej wiedzy, a cały proces zdobywania jej może zająć nawet kilkanaście lat.

Specyfika pracy chemika

Osoby w tym zawodzie mogą pracować w różnych miejscach. Przede wszystkim są to laboratoria, ale również instytuty naukowe, zakłady produkcyjne, uczelnie i placówki szkolne.

Chemicy zatrudnieni w laboratoriach przeprowadzają rozmaite badania, analizy i pomiary substancji na zlecenie współpracujących firm oraz oznaczają różnego rodzaju parametry i wyznaczają dane właściwości. Używają do tego odczynników oraz profesjonalnej aparatury. Muszą szczególnie dbać o utrzymanie czystości naczyń i myć je w zlewie (często stosuje się tutaj zlewy podblatowe ponieważ są wygodniejsze), aby obiektyw mikroskopu nie wykrył żadnych zanieczyszczeń. Konieczne jest również zapewnienie własnej ochrony, czyli założenie fartucha, okularów i rękawic, aby uniknąć oparzeń i kontaktu ze żrącymi czy łatwopalnymi substancjami. Jest to szczególnie niebezpieczny zawód, który może wywołać zatrucia, problemy skórne i choroby układu oddechowego, a nawet przyczynić się do wytworzenia nowotworu. Należy więc obowiązkowo przestrzegać wszystkich zasad BHP w celu ochrony zdrowia i życia.

Znacznie spokojniejsza jest praca nauczyciela chemii. Odpowiada on za opracowanie programu zajęć lub wykładów, zgodnego z dostępnymi materiałami oraz przygotowanie niezbędnego sprzętu do prowadzenia lekcji. Musi przekazywać wiedzę teoretyczną oraz przeprowadzać różne doświadczenia i eksperymenty, jednocześnie dbając o pełne bezpieczeństwo uczniów. Jego zadaniem jest również regularne sprawdzanie wiedzy swoich podopiecznych, np. w formie odpytywań, sprawdzianów i większych klasówek. Nauczyciel chemii powinien przede wszystkim posiadać umiejętność nawiązywania kontaktu z młodzieżą. W tym celu musi wykazywać komunikatywność, życzliwość wobec uczniów oraz ciekawie opowiadać o swoim przedmiocie, aby jak najwięcej nauczyć. W przeciwieństwie do pracowników laboratorium, którzy często pracują w systemie zmianowym, nauczyciele są zwykle zatrudniani według 20-godzinnego systemu. Dodatkowo można też organizować koła naukowe lub przejąć wychowawstwo w danej klasie.

Co należy zrobić, aby zostać chemikiem?

Niezależnie od wyboru ścieżki zawodowej, na uniwersytecie należy zdać studia z chemii z tytułem magistra. Wcześniej jednak koniecznie trzeba ukończyć specjalistyczne technikum lub liceum w klasie o profilu biologiczno-chemicznym.

Osoby, które wiążą swoją przyszłość z pracą w laboratorium, powinny skupić się na jak najlepszym zdaniu kierunku chemicznego oraz odbyciu praktyk w jednym z takich miejsc. Z kolei aspirujący do zawodu nauczyciela muszą dodatkowo ukończyć pedagogikę, np. w ramach studiów podyplomowych.

Obie drogi rozwoju dają możliwość awansu. Pracownicy instytutów badawczych i ośrodków laboratoryjnych po kilku latach mogą przykładowo zostać kierownikami zespołów. Nauczyciele szkolni, stale poszerzając swą wiedzę, być może z czasem otrzymają wyższe stopnie naukowe uprawniające do wykładania w uczelniach wyższych.