Czy opłaca się być rolnikiem?

Tractor spraying soybean field

Rolnictwo to jeden z najstarszych sektorów zawodowych, w których działalność prowadzi człowiek. Uprawa ziemi, sadów czy hodowla bydła nie jest dzisiaj już tylko pracą fizyczną. Wiąże się także z odpowiednim wykształceniem i doskonałą przedsiębiorczością.

Kim jest polski rolnik?

W Polsce rolnictwo jest nadal najczęściej dziedziczone. Oznacza to, że praca rolnika i ziemia uprawna przechodzi z pokolenia na pokolenie, a rolnik pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywa już w dzieciństwie. Jednak nie tylko tradycje są tutaj ważne, bo do tak ciężkiej pracy potrzebne jest również zamiłowanie.

Charakterystyka współczesnego polskiego rolnika różni się jednak od tej, z jaką spotykaliśmy się jeszcze kilkanaście lat temu. Wszystko przez wymogi unijne, które dają szereg ograniczeń, ale wiążą się także z wieloma korzyściami. Rolnik musi posiadać już nie tylko doświadczenie i odpowiednie umiejętności, ale również wykształcenie. Aby móc rozwijać swoje gospodarstwo, musi zdobyć co najmniej tytuł technika rolnictwa, a najlepiej ukończyć kierunkowe studia wyższe.

Zarobki rolników

Niski KRUS, ciągłe dopłaty mające na celu rozwój gospodarstwa, brak stresu. Takie wyobrażenie o rolnictwie mają ci, którzy nie mają z nim nic wspólnego. Okazuje się, że nie do końca jest to prawda. Na dopłaty unijne mogą liczyć tylko wykształceni rolnicy, którzy mogą wykazać działalność na dużą skalę. Ci, którzy dopiero zaczynają, muszą zaciągać kredyty dla rolników, by móc wesprzeć swój biznes.

Nie da się wskazać konkretnych dochodów z działalności rolniczej. Wiele zależy od rodzaju upraw czy hodowli zwierząt oraz wielkości gospodarstwa. Wpływ na zyski ma też region kraju, gatunek ziemi, nierzadko nawet warunki atmosferyczne w danym sezonie. Według GUS, roczne dochody brutto, jakie przypadają na jedno gospodarstwo, utrzymywane z rolnictwa wynoszą 27 500 złotych.

Szansa na rozwój

Wejście Polski do Unii Europejskiej dało wielkie możliwości rozwoju polskim rolnikom. Ci mogą starać się o dopłaty, na przykład w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Okazuje się, że nie wszyscy mogą z nich korzystać. Ważny jest wiek rolnika, jego zasoby materialne w gospodarstwie czy rodzaj prowadzonej działalności. Dopłaty mogą być przeznaczane na zakup kolejnych gruntów albo zakup niezbędnych maszyn.

Ci, którzy na dopłaty unijne nie mogą liczyć, ale jednak chcieliby rozwijać działalność rolniczą, mogą zaciągać preferencyjne kredyty dla rolników. W ogólnym rozliczeniu nierzadko okazuje się, że takie rozwiązanie jest dla nich o wiele bardziej korzystne.

Ciężka praca popłaca

W Polsce jest 1 500 000 gospodarstw rolnych. Okazuje się jednak, że każdego roku liczba rolników spada i to o ponad 80 000. Najczęściej jest to związane z faktem emigracji młodych pokoleń do aglomeracji miejskich, przez brak perspektyw na dostatnie życie na wsi. Jednocześnie, rolnicy kupują coraz więcej maszyn, a każdego roku wzrasta wartość ich dochodu.

Jedną z przyczyn życia na coraz wyższym poziomie na terenach wiejskich jest wsparcie rolników. Zaciągając kredyty dla rolników, mają oni szansę kupić nowy sprzęt, wyremontować budynki czy finansować bieżące wydatki związane z uprawami lub hodowlą zwierząt. Pomoc banków dla rolników może być długookresowa, a kredyty mogą być zaciągane na wysokie kwoty, nawet do 8 000 000 złotych.