Co warto wiedzieć o cyklu Deminga?

notebook-2386034_640

Cykl Deminga znany także jako koło Deminga lub cykl PDCA to koncepcja dotycząca zarządzania jakością. Skrót PDCA pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: Plan, Do, Check, Action, stanowiących poszczególne etapy tego cyklu. W tłumaczeniu na język polski nazwy elementów koła Deminga to: planowanie, wykonanie, sprawdzenie (kontrola) i działanie. Zgodnie z tą koncepcją poszczególne etapy ciągle po sobie następują prowadząc do nieustannej poprawy jakości w organizacji.

Działanie zgodnie z cyklem Deminga

Aby wdrożyć tą koncepcję w życie należy zawsze w pierwszej kolejności planować działanie. Taki plan powinien opierać się na dokładnej analizie aktualnej sytuacji. Na tej podstawie wybieramy czynności, których efektem będzie osiągnięcie określonego celu jakościowego. Wykonanie zaplanowanych działań to drugi etap cyklu. Po wdrożeniu zmian konieczne jest przeprowadzenie kontroli, czyli sprawdzenie, czy podjęte czynności faktycznie dały założone efekty. Elementem sprawdzenia jest także analiza procesu pod kątem możliwości zastosowania ulepszeń, które pozwolą w przyszłości osiągnąć cel szybciej, łatwiej lub na wyższym poziomie.

Na tej podstawie powstaje zarys akcji, czyli ostatniego elementu cyklu. To działanie polega na włączeniu koncepcji udoskonalających do kolejnego planowanego procesu. Aby działanie według cyklu Deminga było skuteczne należy je dokumentować, co ułatwia ciągłe uczenie się i doskonalenie oraz eliminuje popełnianie wielokrotnie tych samych błędów oraz wprowadzanie w życie rozwiązań o niskiej efektywności. Cykl PDCA może zostać zakończony, gdy proces ulega standaryzacji na satysfakcjonującym poziomie jakości.

Zastosowanie cyklu PDCA w praktyce

Koncepcję Deminga wykorzystuje się w systemach zarządzania jakością np. ISO 9001, czy bardzo ważnym w branży motoryzacyjnej IATF. Praktyczne aspekty działania zgodnego z cyklem PDCA powinien znać każdy audytor IATF oraz ISO 9001. Osoby pełniące te role w organizacji przygotowują się do pracy poprzez udział w specjalnych szkoleniach. Podczas takiego kursu kandydat na audutora IATF poznaje nie tylko koncepcję Deminga, ale także inne aspekty związane z przeprowadzaniem kontroli systemu.