Adaptacja gotowego projektu domu – dlaczego trzeba ją wykonać?

building-plan-354233_960_720

Coraz popularniejsze staje się kupowanie gotowych projektów domów za pośrednictwem stron internetowych (np. studioatrium.pl). Takie projekty są tańsze niż projekty indywidualne. Jednak decydując się na projekt gotowy, trzeba pamiętać o tym, że konieczne jest zlecenie jego adaptacji. Czym dokładnie jest adaptacja projektu i jakie są najważniejsze kwestie z nią związane?

Czym jest adaptacja projektu?

Adaptacja gotowego projektu to dostosowanie go do warunków panujących na działce, na jakiej będzie postawiony dom, a także do ustaleń zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w warunkach zabudowy wydanych dla tej działki. Wykonanie adaptacji gotowego projektu jest konieczne ze względu na to, że jest on przygotowywany w oparciu o uśrednione wartości przyjęte dla danego regionu lub całego kraju (chodzi tutaj przede wszystkim o warunki klimatyczne oraz terenowe). Adaptacji projektu może dokonać jedynie wykwalifikowany architekt. Zmiany przez niego wprowadzone musza być naniesione wyraźnie i w sposób trwały. Zaleca się zaznaczenie ich czerwonym kolorem. Ważne jest to, że architekt, który wykonuje adaptację projektu, staje się później za niego odpowiedzialny. Przed wykonaniem adaptacji musi się on zapoznać z działką oraz informacjami wykazanymi w wyżej wymienionych dokumentach.

Co powinno znaleźć się w adaptacji gotowego projektu?

Adaptacja projektu powinna się składać z dwóch części. Pierwsza z nich to część obowiązkowa, czyli dostosowanie projektu gotowego do wymogów wskazanych w miejscowym planie zagospodarowania lub warunkach zabudowy, a także do specyfikacji działki. Składa się ona z części rysunkowej i opisowej.

Adaptacja może zawierać również część nieobowiązkową, w której będą naniesione zmiany zgodnie z wytycznymi inwestora. Tutaj również występuje część rysunkowa i opisowa. Trzeba przy tym pamiętać, że w tej części zmiany mogą być wprowadzone jedynie w zakresie, w jakim zezwolił na to architekt przygotowujący główny projekt. A w tej kwestii bywa różnie – niekiedy można dokonać znaczących zmian jak np. dodanie podpiwniczenia, w innym np. zmianę układu czy przeznaczenia pomieszczeń.