Zawieszenie działalności a leasing samochodu

Żyjemy w coraz bardziej niepewnym świecie. Pandemia wydaje się nie odpuszczać, inflacja pędzi w górę, a wiele osób tkwi w swoich domach, zastanawiając się, czy i kiedy życie wróci do normy. Istnienie wielu małych firm jest szczególnie zagrożonych w takich warunkach, tym bardziej że wielu pracodawców zarządziło przeniesienie swoich firm do sieci, a inne stoją w obliczu zwalniania pracowników lub likwidacji.

Zamknięcie firmy to trudna decyzja do podjęcia, dlatego zawieszenie działalności jest czasowym rozwiązaniem, z którego skorzystało już wielu właścicieli małych firm. Co w takim przypadku dzieje się z należnościami za kredyty? Jak wygląda sytuacja pt. zawieszenie działalności a leasing?

Zawieszenie działalności — po co to robić?

Tymczasowe zamknięcie działalności może nastąpić, gdy pracodawca zamyka swoje miejsce pracy na pewien czas z powodu okresów powolnej pracy i mniejszych przychodów. W przypadku niektórych firm, zwłaszcza produkcyjnych, może to nastąpić w okolicach Świąt Bożego Narodzenia, Nowego roku, czy w okresie wakacyjnym.

Podstawową korzyścią z zawieszenia działalności przez firmę jest brak ryzyka utraty pieniędzy podczas bieżącej produkcji. Należy pamiętać, że zawieszenie działalności firmy jest możliwe jedynie w przypadku, gdy właściciel firmy nie zatrudnia żadnych pracowników lub gdy jego pracownicy przebywają na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.

Do zawieszenia działalności firmy dochodzi zazwyczaj wtedy, gdy firma nie ma już wystarczających przychodów na pokrycie kosztów zmiennych. Wówczas zawieszenie działalności faktycznie zaoszczędzi pieniądze lub spowoduje, że firma straci mniej. Jednak czy wystarczy zawiesić działalność firmy, aby chwilowo pozbyć się ciężaru wszystkich opłat w tym leasingowych? Niestety nie.

Zawieszenie działalności a leasing — zasady

Jeśli przed zawieszeniem działalności gospodarczej została podpisana umowa o leasing samochodu, jej warunki muszą zostać dotrzymane. Jednym słowem, zawieszenie działalności nie zwalnia od zobowiązań na rzecz leasingodawcy. Spłacanie leasingu może odbywać się na dotychczasowych zasadach, uiszczając miesięczne opłaty. Są jednak inne sposoby wywiązania się z umowy w czasie zawieszenia działalności firmy.

Zawieszenie działalności a leasing — jak może wyglądać wywiązywanie się z umowy? Oprócz regularnego spłacania rat na dotychczasowych zasadach można także:

  • Wykupić samochód przed zakończeniem umowy leasingowej — zasady określenia kwoty do zapłaty powinny być omówione w umowie (zwykle kwota ta obejmuje wartość wszystkich pozostałych do spłacenia rat oraz ewentualną opłatę manipulacyjną). Tę opcję poleca się w przypadku, gdy upłynęło co najmniej 40% okresu normatywnej amortyzacji pojazdu, ponieważ tylko wówczas wykup samochodu będzie opłacalny w porównaniu z modelami o identycznych cechach dostępnymi na rynku.
  • Zerwać umowę leasingową i zwrócić samochód właścicielowi. W tym przypadku osoba biorąca samochód w leasing zobowiązana jest do spłacenia wszystkich pozostałych rat, a także wniesienia określonych w umowie opłat i ewentualnej kary za zerwanie umowy. Cena takiego wykupu powinna uwzględniać wartość, jaką zyskał właściciel samochodu w wyniku przedwczesnego odstąpienia od umowy.
  • Przenieść umowę leasingu na osobę trzecią, która będzie kontynuowała spłatę leasingu samochodu. Takie przeniesienie może się odbywać jedynie za zgoda właściciela samochodu, ale jest rozwiązaniem korzystnym dla obu stron (leasingodawca ma zagwarantowaną kontynuację umowy i spłat, a dotychczasowy leasingobiorca unika kary za zerwanie umowy).

Zawieszenie działalności a leasing — pozytywne strony

Jeśli w Twojej głowie krąży zdanie „zawieszenie działalności a leasing”, oznacza to, że jesteś w sytuacji, w której wahasz się nad zawieszeniem działalności, ale obawiasz się skutków tej decyzji na umowie leasingowej. Zanim podejmiesz ostateczną decyzję, koniecznie skontaktuj się z leasingodawcą i poinformuj go swoich planach. W ten sposób możesz wybrać najlepszą dla siebie formę rozliczenia się z umowy.

Jeśli masz środki na regularne spłacanie rat leasingowych jak dotychczas, nie musisz robić żadnych gwałtownych i kosztownych ruchów. W trakcie zawieszenia działalności nie musisz składać okresowych deklaracji VAT-7, podobnie jak nie masz obowiązku generowania pliku JPK_VAT. Nie wydajesz też pieniędzy na składki ZUS. Jeśli zdanie „zawieszenie działalności a leasing” nadal spędza Ci sen z powiek, podejmij decyzję w porozumieniu z kimś życzliwym.