Urlop dla pracownika na etacie

pexels-photo-235554Pracujesz już od jakiegoś czasu, bez przerwy, i przydałoby Ci się trochę odpoczyku? Jesteś zatrudniona/-y na podstawie umowy o pracę? Poznaj rodzaje urlopów pracowniczych i sprawdź w jakich sytuacjach możesz z nich skorzystać!

Czym jest urlop?

Urlop to czas wolny od wykonywania przez pracownika pracy na rzecz pracodawcy i kwestia ta jest uregulowana przepisami Kodeksu Pracy. Taki przywilej dotyczy wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Urlop wypoczynkowy

Urlopu wypoczynkowego udziela się pracownikowi, by mógł on zregenerować siły podczas dni wolnych i odpocząć od wykonywanych w czasie pracy obowiązków. Długość tego urlopu zależy od stażu pracy, do którego wlicza się również okres nauki:

jeśli staż pracy wynosi mniej niż 10 lat – pracownikowi przysługuje 20 dni wolnych,
a w przypadku stażu pracy dłuższego niż 10 lat – 26 dni wolnych.

Warto wiedzieć, że jako dni wolne w ramach urlopu wypoczynkowego uznaje się tylko dni robocze, bez sobót, niedziel oraz świąt.

Urlop okolicznościowy

W przypadku zdarzeń życiowych, takich jak ślub, narodziny dziecka lub śmierć członków rodziny, pracownik ma prawo skorzystać z przysługującego mu urlopu okolicznościowego. W zależności od sytuacji, można wykorzystać 1 lub 2 dni wolnego. W czasie trwania urlopu okolicznościowego pracownik otrzymuje wynagrodzenie takie samo jak w przypadku swojej normalnej obecności w pracy.

Urlop “na żądanie”

W ciągu roku kalendarzowego, osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę może skorzystać z maksymalnie 4 dni urlopu “na żądanie”. Pracownik jest zobowiązany poinformować pracodawcę o tym, że np. w danym dniu chce skorzystać z tego przywileju – może to zrobić osobiście, drogą telefoniczną lub mailową.
Urlop na żądanie jest częścią urlopu wypoczynkowego i można z niego skorzystać bez wcześniejszego wnioskowania o to do swojego szefa. W przypadku urlopu na żądanie, pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi dnia wolnego oraz wypłacić wynagrodzenie jak za normalny dzień pracy. Jeśli Twój obecny szef nie chce Ci udzielić dni wolnych “na żądanie” – może warto rozejrzeć się za nowym i przeszukać oferty pracy, np. na Pracuj.pl ?

Urlop bezpłatny

Pracownik może skorzystać, na swój pisemny wniosek, z urlopu bezpłatnego – za który nie przysługuje mu wynagrodzenie, ale w trakcie jego trwania pracodawca nie może go zwolnić. Urlop ten nie ma limitu czasowego, może trwać kilka dni lub tygodni, w zależności od potrzeb osoby zatrudnionej. W tym czasie pracownik nie musi odpoczywać, a np. pracować za granicą lub podróżować po świecie.