Ubezpieczenie podróży służbowej – jak działa i co obejmuje?

travel-insurance-new-zealand

Ubezpieczenie podróży służbowych jest ważną inwestycją zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, ponieważ podróżowanie może być nieprzewidywalne, pomimo skrupulatnego planowania – zwłaszcza jeśli stale trzeba załapać się na samolot w celu odbycia podróży służbowych lub regularnie wysyła się swoich pracowników na rynek zagraniczny, aby przyspieszyć rozwój firmy. Ten rodzaj ochrony może ochronić Twoją firmę przed lotami opóźnionymi lub odwołanymi, chorym lub rannym personelem oraz zagubionym lub skradzionym bagażem. Karta EKUZ (wakacyjnapolisa.pl) niestety nie wystarczy w takich przypadkach.

Jak działa ubezpieczenie podróży służbowych?

Ubezpieczenie podróży służbowych oferuje dodatkowy poziom ubezpieczenia na podstawie standardowych polis ubezpieczenia podróżnego w przypadku podróży krajowych i międzynarodowych. Rodzaje dostępnych strategii obejmują:

Indywidualne ubezpieczenie podróży służbowych
Grupowe ubezpieczenie podróży służbowych
Podstawowa polityka krajowa

Wiele polis ubezpieczeniowych związanych z prowadzeniem działalności obejmuje pokrycie kosztów podróży służbowych dla dyrektorów i nominowanych dyrektorów wykonawczych, a także ich towarzyszących osób np. małżonków i dzieci pozostające na utrzymaniu. Może to być ograniczone do dyrektorów a i te również będą miały limit długość podróży, przy czym niektórzy dostawcy dopuszczają maksymalnie 45 dni.

Co obejmuje ubezpieczenie podróż służbowych?

Polisy ubezpieczenia podróży służbowych zwykle oferują taki sam poziom ubezpieczenia, jak standardowe polisy ubezpieczenia podróżnego, z uzupełnieniem do kilka dodatków. Możesz być zwykle objęty opcjami takimi jak:

lawety ŚwieckoOpieka służbowa dla rodziny, w tym ubezpieczenie na wypadek śmierci małżonka ubezpieczonego, jeżeli zmarł w trakcie pobytu służbowego.
Ubezpieczenie na sprzęt biznesowy i rzeczy osobiste niezbędne do podróży, w tym laptopy, tablety i smartfony. Rozszerzony pakiet może obejmować dokumenty i materiały biznesowe.
Bagaż osobisty, w tym bagaż i kosztowności.
Leczenie za granicą.
Ubezpieczenie jeśli podróż zostanie anulowana lub ograniczona z powodu nieprzewidzianych okoliczności lub okoliczności, na które nie masz wpływu.
Nieodebrane loty, w tym zarówno loty wychodzące, jak i krajowe.
Utracone lub skradzione pieniądze biznesowe.

Wszelkie obrażenia, straty lub uszkodzenia związane z twoim zawodem nie będą objęte niektórymi polisami ubezpieczenia podróży służbowych. Jednak, jeśli pracownik ucierpi z powodu obrażeń ciała, choroby lub wypadków – niektórzy ubezpieczyciele oferują rekompensatę pracodawcy (lub
posiadaczowi polisy), jeśli zostanie to uznane za należne zgodnie z ustawodawstwem o wynagrodzeniach dla pracowników. Jest to znane jako dodatkowy punkt odszkodowania i zwykle jest dostępna tylko wtedy, gdy pracownik wykonuje swoje obowiązki tymczasowo z dala od
ich państwo lub terytorium, w którym jest zatrudniony. Jak zawsze, sprawdź w swoim pakiecie, co dokładnie zawiera Twoja polisa. Jeśli zmieniasz w firmie zasady grupowe, upewnij się, że każdy pracownik się z nimi zaznajomił.