Na czym polega zrównoważony rozwój w organizacjach?

Zrównoważony rozwój jest jednym z najważniejszych wyzwań światowej gospodarki XXI wieku. Stoimy u progu kluczowych decyzji, które zaważą na przyszłości naszej planety. Mowa tu zarówno o globalnym oddziaływaniu przedsiębiorstw, jak i o czynniku ludzkim. Świat potrzebuje, aby lokalny i międzynarodowy biznes rozpoczął proces zmian – czym jednak jest zrównoważony rozwój w organizacjach?

Cechy zrównoważonego rozwoju

W Impact uważamy, że każdy biznes powinien wzmacniać pozytywne zmiany w społeczeństwie, ale również chronić środowisko naturalne przy jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu możliwości rozwoju. Innowacyjny biznes, który się rozwija w sposób zrównoważony, odpowiednio balansuje czynniki ludzkie, ekonomiczne i środowiskowe. W obecnej sytuacji gospodarczej komercjalizacja niemal wszystkich aspektów naszego życia jest nieunikniona, co jednak nie może wykluczać odrzucenia kwestii środowiskowych czy ludzkich. Rzeczywistość nie jest czarno-biała, organizacje nie muszą wybierać pomiędzy ochroną środowiska, dobrostanem pracowników a zyskiem. 

Świat, w którym przyjdzie nam żyć za 10 czy 20 lat będzie wypadkową dzisiejszych decyzji. Mogą one dotyczyć wpływu organizacji na klimat poprzez m.in. zużycie surowców w produkcji, stosowanych technologii wytwarzania produktów czy decyzje logistyczne. Jednocześnie mogą to być ustalenia związane z człowiekiem jako jednostką – będą to wszystkie zmiany organizacyjne, które będą jednocześnie wspierać rozwój i efektywność z poszanowaniem możliwości i zdrowia (zarówno fizycznego, jak i psychicznego) pracowników. 

Jak postawić na zrównoważony rozwój?

Strategia nowoczesnych organizacji powinna zawierać w sobie jasną deklarację zrównoważonego rozwoju, która jest czymś więcej, niż tylko modnym sloganem. Według raportu BSCD z 2017 rynek zrównoważonego rozwoju jest wart ponad 12 bilionów dolarów. To jeden z dowodów na to, że strategia ta nie musi oznaczać obniżenia przychodów czy działania na szkodę organizacji. Wręcz przeciwnie – mimo wysokiego poziomu skomplikowania gry rynkowej zrównoważony rozwój pozwala organizacjom wzrastać. Jak to możliwe?

  1. W organizacji powinno funkcjonować środowisko rozwojowe, w ramach którego pracownicy mogą samodzielnie eksperymentować i kreować nowe, lepsze metody realizacji zadań. Zaprzeczenie status quo to podstawa – bez odrzucenia nieaktualnych metod nie ma mowy o zmianie.
  2. W zmiany organizacyjne, dążące do zrównoważonego rozwoju, muszą być zaangażowani zarówno główni decydenci, jak i kadra zarządzająca (w tym niższego szczebla). Punktem rozpoczynającym transformację w tym zakresie powinien być dialog. Jego efektem będzie wspólnie wypracowane stanowisko – kierunek przemian. 
  3. W dążeniu do celu ogromnym wsparciem będzie partner, który zaprojektuje program rozwojowy. Proces ten będzie rozłożony w czasie, aby organizacja mogła regularnie i intensywnie pracować nad zmianami.
  4. W Impact uważamy, że to nie organizacje się zmieniają, ale ludzie. I bez ludzi, zmierzających w tym samym kierunku, dokonanie jakiejkolwiek znaczącej różnicy nie będzie możliwe. Oczywiście, szeroki kontekst ekonomiczny i społeczny też jest istotny i ma wpływ na to, jak przedsiębiorstwa się rozwijają. Jednak bez uwzględnienia czynnika ludzkiego pozostaje tylko odgórnym zarządzeniem, nieumocowanym w rzeczywistości. 

Porozmawiajmy o zrównoważonym rozwoju – czego organizacja potrzebuje? W jakich obszarach szczególnie potrzebne są zmiany, aby osiągać jeszcze lepsze wyniki, ale jednocześnie sprawić, że firma stanie się dobrym miejscem pracy dla wszystkich? W Impact projektujemy programy dostosowane do potrzeb organizacji i pomagamy im w takich sferach jak kultura przywództwa, transformacje kulturowe (zmiany w organizacjach) czy efektywność zespołów. Ewaluujemy nasze metody i programy, aby razem móc odpowiedzieć na pytanie, czy organizacja poczyniła znaczący postęp w kierunku zrównoważonego rozwoju.