Czy na pewno wiesz, czym jest killim?

Kilim, słowo pochodzenia tureckiego, oznacza materiał tekstylny o wielu zastosowaniach wyprodukowany za pomocą jednej z kilku technik tkania płaskiego, które mają wspólne lub ściśle powiązane dziedzictwo i są praktykowane na obszarze geograficznym obejmującym:

  • części Turcji (Anatolia i Tracja),
  • Afryka Północna,
  • Bałkany,
  • Kaukaz,
  • Iran,
  • Afganistan,
  • Pakistan,
  • Azja Środkowa,
  • Chiny.

Chociaż czasami możesz znaleźć dywany kilimowe zawarte w ogólnym gatunku „dywaników orientalnych”, w bardziej akceptowanej praktyce kilimy należą do klasy własnej.

Główna różnica między dywanem kilimowym a dywanem klasycznie rozumianym polega na tym, że podczas gdy projekt widoczny na dywaniku jest wykonany przez pojedyncze krótkie pasma w innym kolorze, które są wiązane na osnowach i trzymane razem przez ścisłe dociśnięcie wątków, wzory kilimowe powstają poprzez przeplatanie różnokolorowych wątków i osnów, tworząc w ten sposób tak zwany splot płaski.

Kilimy – dlaczego są tak wyjątkowe?

Kilimy są zazwyczaj tkane techniką splotu szczelinowego. Szczelina odnosi się do odstępu pozostawionego między dwoma blokami koloru. Tworzy się go poprzez zwrócenie wątku wokół ostatniej osnowy w obszarze koloru, a wątek sąsiedniego koloru jest później zwracany wokół sąsiedniej osnowy.

Tkacze pakują wątek szczelnie, aby całkowicie zakryć osnowę i często faworyzują ukośne wzory, aby uniknąć osłabienia struktury dywanu pionowymi szczelinami. Tworzy odważne, ostre wzory, które tkacze lubią tworzyć, mając więcej swobody niż wtedy, gdy wykonują zwykły splot. Dlatego też kilimy są tak ściśle związane z projektami geometrycznymi, mimo że istnieją również kilimy z motywami kwiatowymi.

Jest to najczęstsza technika tkania stosowana do tworzenia kilimów geometrycznych i ukośnych. Szczelina odnosi się do odstępu pozostawionego między dwoma blokami koloru. Tworzy się go poprzez zwrócenie wątku wokół ostatniej osnowy w obszarze koloru, a wątek sąsiedniego koloru jest później zwracany wokół sąsiedniej osnowy. Tkacze łączą wątek bardzo szczelnie, aby całkowicie zakryć osnowę i często faworyzują ukośne wzory, aby uniknąć osłabienia struktury dywanu pionowymi szczelinami. Pracują na jednym bloku koloru przed przejściem do następnego. Tworzy to odważne, ostre wzory, które tkacze lubią tworzyć, mając więcej swobody niż wtedy, gdy wykonywany jest zwykły splot. W wyniku tego powstaje gładki kilim, który w większości przypadków jest dwustronny z tym samym wzorem po obu stronach.

Wiszące kilimy

Kilimy świetnie wyglądają na ścianach, ponieważ są również dziełami sztuki! Przykłady i opcje znajdziesz w internecie – warto się z nimi zapoznać i je popodziwiać.

Czego potrzeba, aby zrobić kilim?

Z materialnego punktu widzenia nie za wiele. Krosno, grzebień oraz nóż lub nożyczki to proste potrzebne narzędzia, a wełna jest podstawowym materiałem. Czasami stosuje się również bawełnę, jedwab i sierść zwierzęcą (kozę, wielbłąda lub konia), głównie w połączeniu z wełną. Złota lub srebrna nić, koraliki i inne małe ozdobne bombki, które pasują do fantazji tkacza, są również czasami wstawiane do projektu, ale niezbyt często.