Co obejmują usługi payrollingu?

Niektóre firmy, aby pracować jeszcze wydajniej, nakładają na swoich pracowników różne dodatkowe zadania. Tak jest również w przypadku specjalistów ds. HR. Pracownik odpowiedzialny za obsługę kadrowo-płacową nie jest w stanie sprostać wszelkim wymaganiom, dlatego często jego praca jest mniej efektywna. Dobrym rozwiązaniem dla firm stale rozwijających się będzie payrolling.

Czym jest payrolling?

Payrolling nazywany jest w Polsce outsourcingiem kadrowo-płacowym. Payroll services można z powodzeniem przekazać firmie zewnętrznej, zajmującej się wszelkimi sprawami dotyczącymi kadr i płac. Taka firma na prośbę klienta zajmuje się całym procesem związanym z naliczaniem wynagrodzeń pracowników. Klient sam decyduje o tym, w jakim zakresie usługi będą świadczone. Jest to jedna z najmłodszych i najdynamiczniej rozwijających się odmian outsourcingu, która zyskała na całym świecie uznanie małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Co należy do zadań  firmy zewnętrznej w ramach payrollingu?

Zadania, jakie wykonuje firma zewnętrzna zajmująca się outsourcingiem płac, są zawsze ustalane na początku współpracy. Czynności wykonywane przez specjalistów mogą mieć charakter częściowy lub całościowy. Payroll services obejmuje najczęściej zagadnienia, takie jak: sporządzanie sprawozdań i raportów na potrzeby firmy, przygotowanie korekt do raportów rozliczeniowych ZUS, przygotowanie w ustalonych terminach raportu niewykorzystanych urlopów, zajęcia administracyjne i komornicze, wsparcie w kontaktach z urzędami, rozliczanie deklaracji PIT, przygotowanie plików do modułu księgowego, współpraca z wewnętrznymi i zewnętrznymi audytorami przedsiębiorstwa, a także prawidłowe i terminowe wyliczenie wynagrodzeń pracowników danej firmy. Dzięki skorzystaniu z wiedzy i porad fachowców od outsourcingu przedsiębiorca nie musi martwić się prawidłowo naliczone i opłacone składki. Dodatkowo zminimalizowane jest ryzyko nieścisłości, zaległości lub zaniedbań, ponieważ firmy zewnętrzne działają ściśle według wyznaczonego wcześniej harmonogramu.