Kto może otworzyć przedszkole dla dzieci?

K_10-small

Przedszkole to świetny pomysł na biznes, szczególnie gdy o jego założeniu myślą osoby, które uwielbiają pracę z dziećmi. Każdego roku dyżurnym tematem w telewizji i prasie są informacje o niewystarczającej ilości miejsc w publicznym placówkach. Dlatego pomysł otworzenia prywatnego przedszkola wydaje się wystarczającym powodem do podjęcia się wyzwania. Tym bardziej że jego założenie wbrew pozorom wcale nie jest takie trudne i nie zawsze konieczna jest rejestracja działalności gospodarczej. O czym warto jeszcze wiedzieć? Kto może otworzyć prywatne przedszkole? Tego dowiedz się z poniższego artykułu!

Kto może założyć przedszkole?

W naszym kraju przedszkole mogą założyć osoby fizyczne oraz prawne (fundacje, stowarzyszenia, spółki akcyjne oraz spółki z o.o.). Co ciekawe, aby takie przedszkole otworzyć, nie trzeba kończyć specjalistycznych kursów, ani mieć wykształcenia pedagogicznego, więc praktycznie każdy może prowadzić tego typu biznes. Jednak decydując się na taką formę działalności, pamiętajmy, że bierzemy na siebie ogromną odpowiedzialność. Pod swoją opiekę bierzemy dzieci, którym trzeba zapewnić odpowiednie warunki oraz edukację. Poza tym, zanim otrzymamy uprawnienia do otworzenia przedszkola, czeka nas długa droga.

Na jakich warunkach można prowadzić przedszkole?

Przedszkole można prowadzić w dwóch formach. Pierwsza z możliwości to prowadzenie przedszkola w formie punktu, gdzie zajęcia prowadzone są przez cały rok szkolny. Drugie rozwiązanie to prowadzenie placówki w formie zespoły wychowania przedszkolnego, gdzie zajęcia odbywają się tylko kilka razy w tygodniu. Zajęcia w przedszkolu prowadzone są dla maluchów w wieku od 2,5 do 6 lat, przez co najmniej 3 godziny dzienne, gdzie grupa może liczyć od 3 do maksymalnie 25 osób.

Opieka nad dziećmi

Samo założeni przedszkola nie daje nam uprawnień do sprawowania opieki nad maluchami. Zarówno nauczyciele, jak i opiekuni, którzy będą zajmować się dziećmi, muszą mieć specjalistyczne wykształcenie. Jeśli zatem nasza rola w przedszkolu nie będzie opierać się tylko na jego prowadzeniu, lecz chcielibyśmy również pracować z dziećmi, musimy zdobyć odpowiednie wykształcenie. Pracownicy, którzy będą ubiegać się o pracę w naszym przedszkolu, powinni mieć co najmniej licencjat z pedagogiki oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Jak założyć przedszkole?

Przede wszystkim rejestracja przedszkola jest bezpłatna i sprowadza się do kilku kroków:
rejestracja w CEIDG – należy złożyć wniosek do rejestracji działalności gospodarczej od osób fizycznych. Można to zrobić drogą elektroniczną, listem poleconym lub osobiście w urzędzie miasta.
Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych – na terenie miasta, gdzie planujemy otworzyć swój punkt, należy zgłosić przedszkole do ewidencji.
ZUS – w terminie do 7 dni od daty rozpoczęcia działalności należy złożyć w ZUS formularz o ubezpieczenie zdrowotne (ZUS ZUA) lub społeczne i zdrowotne (ZUS ZZA).
ZaiKS, ZPAV, STOART, SAWP – jeśli w przedszkolu planujemy odtwarzać muzykę lub filmy, to musimy również wykupić licencję i odprowadzać opłaty.
Artykuł opracowana przy współpracy ze stroną https://omade.pl/