Korzystasz w miejscu pracy z miniładowarki? Zobacz, jak zadbać o bezpieczeństwo!

Szykujesz się do obsługi miniładowarki we Wrocławiu? Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić na miejscu pracy, jest ocena otoczenia. Przy wielu miejscach pracy, w których pracuje wielu wykonawców i poruszających się maszyn, wypadek może być bardzo łatwy, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności. Oto kilka przykładów troski bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Mini ładowarki lub koparki są idealnym rozmiarem dla małych i większych przestrzeni – mają ogromny zakres usług. Uniwersalność tych maszyn umożliwia spulchnianie gleby, kopanie rowów, kopanie otworów na słupy, kruszenie pniaków, przenoszenie ziemi i gruzu, mieszanie cementu oraz za pomocą wielu innych przystawek, co znacznie ułatwia pracę w miejscu pracy. Są również łatwe do kontrolowania i manewrowania, dzięki czemu każdy operator czuje się swobodnie podczas ich obsługi.

Wskazówka bezpieczeństwa #1 Wszyscy operatorzy muszą zrozumieć, jak korzystać z maszyny

Przed uruchomieniem jakiejkolwiek miniładowarki lub koparki w miejscu pracy, zawsze upewnij się, że Ty i wszyscy operatorzy rozumiecie prawidłowe procedury obsługi maszyny. Nie tylko musicie wiedzieć jak uruchamiać i zatrzymywać maszynę, ale także jak bezpiecznie usuwać odpady czy jak prawidłowo zmieniać osprzęt.

Wskazówka bezpieczeństwa #2 Przeprowadź ocenę miejsca

Wykonaj ocenę terenu. Czy teren jest stabilny i odpowiedni do pracy? Usuń wszelkie widoczne kamienie powierzchniowe lub gruz z terenu budowy, aby zapobiec zakłóceniom przez którykolwiek z tych elementów w prawidłowej pracy maszyny lub uniemożliwić maszynie zbieranie gruzu i wyrzucanie go w powietrze, powodując uszkodzenie pobliskich budynków lub wszelkie osoby stojące w pobliżu.

Wskazówka bezpieczeństwa #3 Upewnij się, że w pobliżu nie ma osób postronnych ani dzikich zwierząt

Trzymaj dorosłych, dzieci i zwierzęta z dala od miejsca pracy. Zapobiega to wypadkom i możliwym urazom.

Wskazówka bezpieczeństwa #4 Nie zapomnij, by założyc sprzęt ochronny

Zawsze powinieneś nosić odzież ochronną, aby chronić swoje ciało podczas obsługi miniładowarki jako takiej. Przedmioty takie jak te obejmują buty/buty ze stalową osłoną, kask, gogle i maski przeciwpyłowe, ale w zależności od warunków w miejscu pracy możesz potrzebować innego sprzętu ochronnego.

Wskazówka bezpieczeństwa # 5 Podnoś tylko bezpieczne ciężary ładunku

Trzymaj się bezpiecznych limitów wagi podczas transportu ładunków za pomocą miniładowarki. Przenoszenie ciężaru większego niż bezpieczne obciążenie robocze może spowodować przewrócenie się maszyny. Nie tylko powodując uszkodzenie maszyny, ale także siebie. Jeśli nie masz pewności, zapoznaj się z instrukcją obsługi lub skontaktuj się z dostawcą.

Warunki gruntowe

Odgrywa to ważną rolę w wyborze osprzętu. Jeśli pracujesz na bardziej miękkich warunkach gruntowych, takich jak piasek, glina i gleby gliniaste, tańszy świder z głowicą wiertniczą będzie działał lepiej. Wyprodukowana głowica wykorzystuje zęby wiertła, które są umieszczone w linii prostej, dzięki czemu można szybko kopać w bardziej miękkich warunkach. Jeśli masz do czynienia z trudniejszymi warunkami gruntowymi, takimi jak ubita gleba, bardziej skuteczny będzie świder z odlewaną głowicą o większej wytrzymałości.