Karta charakterystyki – ważniejsza niż myślisz

Istnieje kilka powodów, dla których karty charakterystyki środków chemicznych są takie ważne. Fundamentalną kwestią będzie oczywiście bezpieczeństwo i wiążące się z jego standardami wymogi prawne. Warto także zwrócić uwagę na aspekt magazynowania i sprawnego przechowywania środków chemicznych tak, aby w miejscu ich składowania panował porządek również w kwestiach inwentaryzacyjnych.

Obowiązkiem każdego producenta środków chemicznych, które zostały uznane za substancje niebezpieczne jest stworzenie stosownej karty charakterystyki. Wynika to z prawa unijnego, którego odzwierciedlenie znajdziemy w stosownym rozporządzeniu.

Co dodatkowo istotne, karta powinna trafić to wszystkich dystrybutorów i użytkowników danej substancji. Nie zawsze do końca zdajemy sobie z tego sprawę, ale sami w życiu codziennym również możemy być użytkownikami różnych substancji uznanych za niebezpieczne. Ma firmach zaś ciąży obowiązek uzyskania karty charakterystyki od producenta substancji.

W przypadku pożaru czy wypadku z udziałem pracownika karta charakterystyki jest niezwykle przydatna dla wszelkiego rodzaju służb ratunkowych, które dzięki informacjom na niej zawartych są w stanie w sposób skuteczny podjąć akcje gaśniczą czy też wdrożyć potrzebne procedury pomocy medycznej.

Karta charakterystyki środków chemicznych ma także znaczenie w kwestiach dotyczących prawidłowego magazynowania i składowania produktów. Również tutaj zawarte informacje pomagają pracować w sposób bezpieczniejszy i sprawniejszy. Warto o tym pamiętać.

Więcej o tym, jak tworzyć oraz jak przebiega aktualizacja karty charakterystyki substancji chemicznej w FRC – na stronie specjalistów w zakresie bezpiecznego transportu ADR oraz tworzenia kart charakterystyk.