JPK – co musisz wiedzieć

image_gallery

Jednolity Plik Kontrolny jest plikiem komputerowym, który zawiera wszystkie dane księgowe firmy. Jego wprowadzenie ma przede wszystkim uszczelnić system podatkowy i usprawnić pracę administracji kontroli skarbowych oraz postępowań podatkowych. Jest on wprowadzany w trzech etapach – od lipca 2016 roku składać go muszą duże firmy, zaś od 2017 – również i małe. Trzecia data przypada na początek roku 2018, kiedy JPK będzie musiał wysyłać każdy przedsiębiorca.

Na czym polega Jednolity Plik Kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny jest zbiorem danych finansowych, takich jak ewidencja zakupu oraz sprzedaży VAT. JPK jest swego rodzaju rewolucją obejmującą podatki. Dane te należy przesyłać do urzędu skarbowego w wersji elektronicznej.

Obowiązek wysyłania JPK od 2018 roku obejmie wszystkich przedsiębiorców zarejestrowanych do VAT oraz prowadzących księgi podatkowe. Ostatni etap obejmuje mikroprzedsiębiorców, którzy zatrudniają mniej niż 10 osób oraz generują obroty mniejsze niż 2 miliony euro.

Rodzaje JPK

Rodzajów Jednolitego Pliku Kontrolnego jest kilka i są zależne od ewidencji, której dotyczą. Wśród nich wymienia się:

  • JPK_VAT – uwzględnia ewidencję sprzedaży i zakupów VAT;
  • JPK_KR – obejmuje księgi rachunkowe;
  • JPK_PKPIR – dotyczy podatkowej księgi rozchodów i przychodów;
  • JPK_WB – obejmuje wyciągi bankowe;
  • JPK_FA – oznacza faktury sprzedaży VAT;
  • JPK_MAG – czyli magazyn.

Program do faktur MEGA-TECH

Jednolity Plik Kontrolny można wysłać tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej w określonym układzie oraz formacie, dlatego też biura rachunkowe muszą być przygotowane na zmianę przepisów. Aby jednak odpowiednio wypełnić JPK, potrzebny jest specjalny program księgowy, który będzie spełniał zarówno nowe wymogi, jak i obsługiwał rzeczony Plik Kontrolny.

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców oraz biur księgowych, powstał program do faktur firmy MEGA-TECH, który pozwala generować już teraz Jednolity Plik Kontrolny. Dzięki niemu, wypełniający wybierają Urząd Skarbowy, pod który podlega firma, oraz, za który generowane jest zestawienie. Po zapisaniu pliku można go przekazać księgowości, która z kolei przesyła go do “Skarbówki”.

Należy jednak pamiętać, że JPK w programie do faktur obecnie jest jeszcze rzadkością, a MEGA-TECH to jedna z nielicznych firm, które pozwalają już teraz generować pliki.

Konsekwencje niewysłania Jednolitego Pliku Kontrolnego

Przedsiębiorcy mają obowiązek comiesięcznego składania pliku JPK_VAT, jednak – dodatkowo – na żądanie organów podatkowych są zobowiązani do przedstawienia również ewidencji przychodów, podatkową księgę przychodów i rozchodów, wyciągi bankowe oraz faktury, które muszą być przygotowane w Jednolitym Pliku Kontrolnym. Przedsiębiorcy mają na to trzy dni, a niezłożenie JPK może wiązać się z sankcjami karno-skarbowymi.

Niewywiązanie się z terminowego przekazania plików może oznaczać karę porządkową w wysokości do 2800 złotych, a w przypadku celowego unikania czynności kontrolnych, przedsiębiorca podlega karze grzywny do 17 tysięcy złotych na podstawie art. 83 Kodeksu Karnego.