Jak wypełnić PIT przez internet za 2018 rok?

0e603863690fc669b2e677f26dff4536 (2)

PIT to hasło, które z angielskiego jest znane jako: “Personal Income Tax” i oznacza podatek od dochodów osobistych. Warto pamiętać, że musi on być odpowiednio wypełniony. PIT wiąże się również z nazwą druków, na których podatnicy składają deklaracje. Warto wiedzieć, że podatek dochodowy od osób fizycznych w naszym kraju uregulowany jest odpowiednią ustawą z dnia 26.07.1991 roku.

 Wypełnianie deklaracji PIT przez internet – krok po kroku

Deklarację PIT można wypełnić zarówno w stacjonarnym oddziale urzędu skarbowego, jak i również można to wykonać za pomocą internetu. Na pewno ta druga opcja wiąże się z dużą oszczędnością czasu, dlatego coraz więcej osób decyduje się na nią. W pierwszym kroku trzeba pobrać program służący do wypełniania deklaracji PIT – choćby z tej strony: podatnik.info/program_do_pit/. Następnie w programie trzeba uzupełnić odpowiednie dane personalne, takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania. Warto tu również pamiętać, że jeśli przebywa się w związku małżeńskim i rozliczanie następuje wspólnie, wówczas koniecznie trzeba dodać do listy podatników także dane personalne swojego małżonka bądź małżonki.

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych danych personalnych trzeba przejść do następnego etapu. W kolejnym kroku należy podać wszystkie źródła dochodu. W tym celu trzeba nanieść informacje z deklaracji PIT-11. Należy mu również nadać odpowiednią nazwę w danym programie. W tym kroku wystarczy przepisać precyzyjnie wszystkie kwoty do danego programu. W tym momencie program może poprosić dodatkowo o weryfikację, wówczas trzeba ją potwierdzić zgodnie ze wskazówkami, które pojawią się na ekranie. W ten sposób trzeba uzupełnić wszystkie źródła dochodu po kolei. Warto również pamiętać, że te same czynności należy wykonać, jeśli chodzi o współmałżonka. Jest to konieczne w przypadku prowadzenia firmy. W kolejnym kroku można skorzystać z przysługujących podatnikowi ulg. Są one możliwe w wielu sytuacjach. Na przykład, jeśli podatnik wychowuje dzieci, wówczas ma możliwość skorzystania z ulgi na dzieci. Oprócz tego, dostępne są jeszcze inne ulgi, z których podatnik może skorzystać, na przykład ulgi internetowe czy też rehabilitacyjne.

W kolejnym kroku trzeba wydrukować poprawnie wypełnioną deklarację podatkową. Taką deklarację można wówczas wysłać pocztą bądź też można ją wysłać online, czyli za pośrednictwem internetu. Taka opcja wiąże się z wysłaniem deklaracji bezpośrednio na serwery do Ministerstwa Finansów. Jeśli zeznanie podatkowe jest wspólne z małżonkiem bądź małżonką, wówczas deklarację może podpisać jedna ze stron. Jest to bardzo wygodne, ponieważ nie są potrzebne dodatkowe pełnomocnictwa. Dzieje się tak dlatego, że złożenie podpisu przez jedną ze stron uznawane jest już jako potwierdzenie składanych danych w deklaracji PIT przez drugą stronę. Warto pamiętać, że małżonek bądź małżonka składająca deklarację, działa wtedy nie tylko we własnym imieniu, lecz w imieniu małżeństwa. Podobna zasada dotyczy również osób, które rozliczają się jako rodzic samotnie wychowujący potomstwo.

Korzystanie z Programu do PIT

Warto pamiętać, że program, w którym wypełnia się deklarację, jest bardzo intuicyjny. W większości przypadków powinien on podpowiedzieć, gdy deklaracja będzie niepoprawnie wypełniona. Warto pamiętać o terminowym wypełnieniu deklaracji, gdyż w przeciwnym razie grozi nam kara pieniężna i wynosi ona nie mniej niż 230 złotych. W zależności od deklaracji, podatnikom mogą przysługiwać różne ulgi. Wśród ulg można wyróżnić: rehabilitacyjną, na internet, na badanie i rozwój, darowizny, na wychowanie dzieci, dla zarobków zagranicznych, stratę z poprzednich lat, z racji zapłaconych składek ZUS, z powodu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Reasumując, wypełnianie deklaracji PIT przez internet wiąże się z dużą oszczędnością czasu. Coraz więcej osób decyduje się na taką formę składania deklaracji PIT. Co ważne, doświadczenie pokazało, że z reguły takie deklaracje są znacznie szybciej sprawdzane niż ma to miejsce w przypadku składania deklaracji w oddziale stacjonarnym.