Jak dobrze zarządzać firmą?

offer

Zarządzanie przedsiębiorstwem to dość skomplikowana sprawa, zwłaszcza, jeśli mamy do czynienia z dużą organizacją. Możliwości jest nieskończenie wiele, ale aby nie wymyślać koła na nowo, warto skorzystać z doświadczeń innych i działać w oparciu o sprawdzone już rozwiązania.

Obecnie przedsiębiorcy mogą na przykład opierać się na wielu komplementarnych wobec siebie systemach zarządzania stworzonych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, czyli ISO.

Podstawowe systemy ISO

Najczęściej wdrażaną normą jest ISO 9001, czyli system zarządzania jakością. Wielu przedsiębiorców implementuje jego założenia łącznie z innymi systemami w ramach tzw. Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Norma ISO 9001 jest tutaj rdzeniem, do którego dołączane są inne elementy zgodnie z indywidualnymi potrzebami firmy. Najczęściej w skład ZSZ wchodzą:

  • System Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001),
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (OHSAS 18001),
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO 27001)
  • standardy w obsłudze klienta.

Zarządzanie BHP i OHSAS

Zapewnienie bezpieczeństwa to jeden z podstwawowych obowiązków przedsiębiorcy. Zarządzanie  systemem BHP polega między innymi na zdefiniowaniu polityki i celów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

ohsas

Stosowanie zaś systemu OHSAS umożliwia lepszą kontrolę zagrożeń wynikających z codziennego funkcjonowania firmy, a także niestandardowych sytuacji. Dzięki stosowaniu zasad tej normy dbamy o spełnianie wszystkich wymogów prawnych, a także ciągły rozwój przedsiębiorstwa. OHSAS pomaga w stworzeniu struktury oraz wypracowaniu procesów, które zminimalizują ryzyko wystąpienia zagrożenia.  Celem tego systemu jest nie tylko zapewnienie podstawowgo, minimalnego poziomu bezpieczeńtwa, ale ciągłe tworzenie możliwie najlepszych warunków pracy. Aby dowiedzieć się więcej o samym systemie oraz korzyściach płynących z jego wdrożenia warto wejść na stronę: http://www.bureauveritas.pl/home/about-us/our-business/certification/management-systems/health-safety