Dokumentacja medyczna

Medical objects

Bezpieczeństwo informacji w sektorze medycznym to szczególnie ważna sprawa. Utrata, czy pomyłka w odczycie danych medycznych może być przyczyną zagrożenia zdrowia i życia pacjentów.

Co jest dokumentacją medyczną?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania dokumentacja medyczna może być zarówno papierowa jak i elektroniczna. Dokumentację można podzielić na indywidualną – dotyczącą konkretnego pacjenta oraz zbiorową – odnoszącą się do określonych grup osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych. Dokumentację dzieli się też na wewnętrzną, do której należą np. historia choroby, czy karta indywidualnej opieki prowadzonej przez położną oraz zewnętrzną, czyli przede wszystkim skierowania na badania diagnostyczne, do szpitala, na konsultację, karty ciąży, zaświadczenia itp. Aby zachować porządek wszystkie strony w indywidualnej wewnętrznej dokumentacji papierowej muszą być oznaczone numerem oraz imieniem i nazwiskiem pacjenta. Jeśli natomiast dane są gromadzone w formie elektronicznej to ich wydruk powinien być numerowany i zawierać dane pacjenta na każdej stronie. Dzięki temu informacje stanowią uporządkowaną chronologicznie całość.

Jak zabezpieczyć dokumentację elektroniczną?

Aby zapewnić bezpieczeństwo informacji w formie elektronicznej należy w pierwszej kolejności zadbać o to, aby dostęp do nich miały tylko osoby uprawnione. Dokumentacja medyczna powinna też być chroniona przed przypadkowym lub nieuprawnionym zniszczeniem. Aby zapewnić ciągłość ochrony na odpowiednim poziomie bardzo ważne jest regularne wykonywanie analizy zagrożeń oraz na jej podstawie wprowadzanie odpowiednich procedur dotyczących dostępu oraz przechowywanie danych. Warto też systematycznie badać skuteczność wprowadzonych systemów zabezpieczeń. W związku z szybkim rozwojem technologii informatycznych bardzo ważne jest też planowanie z odpowiednim wyprzedzeniem przenoszenia informacji na adekwatne nośniki danych.
Więcej o problematyce zapewniania bezpieczeństwa informacji można dowiedzieć się na szkoleniach specjalistycznych. http://www.szkolenia.bureauveritas.pl/tematy-szkolen/bezpieczenstwo-informacji/