Darowizna samochodu – wzór gotowy do użycia. Dowiedz się, jak spisać umowę!

darowizna samochodu wzór

Chcesz przekazać samochód bliskiej osobie? A może to Ty masz otrzymać pojazd? Przydatny będzie wzór dokumentu potwierdzającego darowiznę samochodu. To najprostsza forma przeniesienia własności z jednej osoby na drugą. Często stosowana jest w przypadku młodych kierowców, np. gdy rodzice lub dziadkowie chcą darować samochód dziecku lub wnuczkowi. Jak wygląda gotowy wzór darowizny samochodu? Podpowiadamy!

Co warto wiedzieć o darowiźnie samochodu?

Umowa darowizny samochodu to jedna z najłatwiejszych do sporządzenia umów. Jej celem jest bezpłatne przekazanie przez darczyńcę samochodu na rzecz obdarowanego. Co istotne – w przepisach prawnych nie ma żadnych ograniczeń ani obwarowań, co do tego, jaki ma być przedmiot darowizny. Zasady stosowania umowy darowizny reguluje Kodeks cywilny (art. 888 – 902).

Co trzeba wiedzieć o darowiźnie samochodu? Dokument w formie umowy (można skorzystać z gotowej umowy: darowizna samochodu wzór) należy sporządzić pisemnie. Darowizna jest ważna od momentu jej przekazania, czyli przeniesienia prawa własności na drugą, obdarowywaną osobę. Z tego powodu, w przypadku darowizny pojazdów nie ma konieczności sporządzania aktu notarialnego. Trzeba jednak określić wartość samochodu!

Ustawa o podatku od spadków i darowizn

W Polsce funkcjonuje ustawa o podatku od spadków i darowizn. Przewiduje ona, że istnieje co do zasady obowiązek opłacenia podatku przez nabywcę, tytułem otrzymanej darowizny. Dlatego tak istotne jest określenie wartości samochodu, który zostaje nam sprezentowany.

To bardzo ważna kwestia, ponieważ na obdarowanym, w ramach ustawy ciąży obowiązek obliczenia wysokości spłaty opodatkowania, złożenia zeznania w urzędzie skarbowym oraz uiszczenia opłaty podatku, jeśli okaże się on konieczny.

Komu można przekazać darowiznę samochodu bez podatku?

Darowiznę samochodu można przekazać absolutnie każdemu. Istnieje jednak grupa osób, które są zwolnione z obowiązku podatkowego, jeśli zostanie zgłoszone do urzędu skarbowego (w terminie 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego), że dana osoba stała się właścicielem darowizny. Nie trzeba zgłaszać darowizny tylko w jednym przypadku – jeśli wartość samochodu nie przekracza kwoty wolnej od podatku, czyli jest mniejsza niż 9 367 złotych.

Kto w takim razie może otrzymać darowiznę samochodu i nie płacić podatku? Do grupy wyszczególnionych osób należą:

 • małżonkowie,
 • dzieci i wnuki (tzw. zstępni),
 • rodzice,
 • dziadkowie (tzw. wstępni),
 • pasierbowie,
 • rodzeństwo,
 • ojczym lub macocha.

Jak złożyć darowiznę samochodu do urzędu skarbowego?

Gdy skorzystasz już z gotowego wzoru darowizny samochodu, musisz udać się do urzędu skarbowego, jeśli wartość otrzymanego pojazdu przekracza kwotę wolną od podatku. Darowiznę zgłasza się za pomocą złożenia wniosku SD-Z2, w terminie 6 miesięcy od nabycia pojazdu.

Darowizna samochodu wzór do skorzystania

Nawet korzystając z gotowego wzoru darowizny samochodu, warto wiedzieć, co musi się znaleźć w takiej umowie. Jakie elementy trzeba koniecznie zawrzeć? Żadna umowa darowizny samochodu nie obejdzie się bez informacji takich jak:

 • data zawarcia umowy,
 • pełne imię i nazwisko darczyńcy,
 • adres zamieszkania darczyńcy,
 • numer dowodu osobistego darczyńcy,
 • imię i nazwisko obdarowanego,
 • adres zamieszkania obdarowanego,
 • seria i numer dowodu obdarowanego.

Oprócz tego, jak wskazuje darowizna samochodu wzór, w umowie należy zawrzeć informację o przedmiocie darowizny, czyli samochodzie. W dokumencie musi być wyszczególniona: marka pojazdu, dokładny model, rok produkcji, numer silnika i nadwozia, pojemność pojazdu, numer rejestracyjny oraz dokładny przebieg w momencie przekazania samochodu.

Jak wskazuje wzór darowizny samochodu, w piśmie należy zawrzeć także informacje o:

 • wartości przedmiotu darowizny,
 • dacie wydania darowizny samochodu,
 • ewentualnym stopniu pokrewieństwa pomiędzy obdarowanym a darczyńcą,
 • ilości sporządzonych egzemplarzy,
 • regulacji umowy przepisami kodeksu cywilnego,
 • kosztach związanych z zawarciem umowy.

Na końcu umowy darowizny samochodu obie strony muszą złożyć czytelny podpis, potwierdzający ważność pisma.