Czym jest transport multimodalny?

Nieustannie rosnący przepływ produktów w globalnej skali wymusza zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, które pozwalają na usprawnienie procesu dostaw. Transport multimodalny prężnie się rozwija i odgrywa ważną rolę w branży logistycznej. Dzięki niemu można nie tylko przyśpieszyć czas dostaw, ale też obniżyć koszty transportu.

Czym jest transport multimodalny?

To elementem zaawansowanego systemu transportowego, w którym to dane towary przewozi się przy zastosowaniu środków transportu różnych gałęzi. Można go podzielić na:

  • transport intermodalny– odbywa się różnymi środkami transportu, lecz w nim wszelkie ładunki muszą mieć tę samą jednostkę ładunkową w trakcie całej trasy biegnącej od nadawcy do odbiorcy. Taką jednostką może być na przykład kontener, specjalny pojemnik czy naczepa,
  • transport kombinowany– w tym rodzaju transportu ładunek również znajduje się na całej trasie w jednej i tej samej jednostce ładunkowej. W transporcie kombinowanym wyznacza się najdłuższy fragment trasy (powyżej 100 km w linii prostej), a ładunek na tym odcinku musi być przewożony koleją albo żeglugą. Dowóz towaru trasami uzupełniającymi następuje jednak przy użyciu drogi lądowej, czyli samochodami.

Jakie rozwiązania stosuje się w transporcie multimodalnym?

Wiele zależy w dużej mierze od zakresu oraz struktury oferowanych przez firmę usług. Wymienić można dwa powszechne rozwiązania systemowe. Pierwsze z nich uwzględnia tylko cykl transportowy, a operator przejmuje swoje obowiązki od przejęcia kontenera do zdania ładunku. Drugi stanowi natomiast połączenie cyklu transportowego z cyklem obrotu kontenera. Operator zajmuje się więc nie tylko cyklem transportowym, ale także dostawą, napełnieniem, opróżnieniem oraz przekazaniem kontenera.

Transport multimodalny może być krajowy, jak i międzynarodowy. Jeśli chodzi o typy rozwiązań organizacyjnych mechanizmu przewozowego, to wiele zależy od długości trasy, jak i dostępności środków przewozowych. Można jednak tutaj wskazać przewozy: samochodowo-kolejowe, samochodowo-lotnicze, samochodowo- wodne, samochodowo-kolejowo-wodne, samochodowo- morskie, kolejowo- lotnicze, kolejowo- morskie czy samochodowo- kolejowo- morskie.

Zalety przewozu multimodalnego

Transport multimodalny niesie ze sobą liczne korzyści. Są one odczuwalne zarówno dla zleceniodawców, jak i odbiorców. Ten rodzaj transportu stanowi też mniejsze zagrożenie dla środowiska naturalnego. Do zalet takiego przewozu towarów można zaliczyć między innymi: zmniejszenie kosztów transportu, usprawnienie łańcuchów dostaw, mniejsza wypadkowość, większe bezpieczeństwo, mniejsze ryzyko uszkodzenia ładunku, lepsza terminowość dostaw, a tym samym wyższa jakość proponowanych usług.

Konsultacje marketingowe dla firm