Czym jest logistyka?

businessman-3105873_960_720

Logistyka jest procesem, w którym planuje się, realizuje i kontroluje przepływ materiałów. Działania logistyczne dotyczą wielu obszarów takich jak obsługa klienta, przepływ informacji, realizacja zamówień czy magazynowanie. Logistyka odgrywa ogromną rolę w prawidłowym i efektywnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Historia logistyki w biznesie

Pojęcie logistyki znane było już w X wieku, ale odnosiło się wyłącznie do wojska. Zagadnienie to pojawiło się w biznesie dopiero w latach 50. XX wieku, kiedy Peter Drucker zauważył potencjał w wykorzystaniu logistyki wojskowej do oszczędzania w zakresie dystrybucji. Widząc efekty, które przynoszą procesy logistyczne zaczęto interesować się innymi kwestiami jak: logistyka zaopatrzenia czy produkcji. Początkowo, każdy aspekt traktowany był oddzielnie. Dopiero w latach 70. dostrzeżono możliwość połączenia ze sobą pewnych zagadnień i wyszczególniono w ten sposób: procesy zarządzania materiałami i dystrybucją. Globalizacja wpłynęła na rozszerzenie zagadnień logistycznych poza jedno przedsiębiorstwo. W ten sposób powstały pojęcia: logistyczny łańcuch dostaw i sieć dostaw. Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej przyczynił się natomiast do pojawienia się zagadnienia logistyki zwrotnej, a rozwój technologii internetowych – e-logistyki.

Ścieżka zawodowa w logistyce

Zagadnienie logistyki okazało się tak istotne, że powstał nawet specjalny zawód logistyka, gdzie profesjonaliści zajmują się zarządzaniem procesami logistycznymi w firmie. Osoby na tym stanowisku musza mieć ukończone studia kierunkowe i wykazać się znajomością sposobu zarządzania łańcuchami dostaw i procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Poza tym, niezbędna jest znajomość języków obcych, analityczne myślenie i umiejętność współpracy. Logistyk powinien być dobrym organizatorem, przywódcą i negocjatorem.

Procesy zarządzania logistycznego w firmie

Czasami może zdarzyć się tak, że procesy logistyczne w firmie przeprowadzane są nieefektywnie. Z racji tego, że odgrywają one niezwykle istotną rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, warto skorzystać z pomocy wyspecjalizowanej firmy doradczej. Przykładem zaufanego podmiotu, który działa na rynku od wielu lat jest XBS Group, który przygotowuje dla każdego klienta indywidualny Business Case. Wiele przydatnych informacji dotyczących tego zagadnienia dostępnych jest na: http://www.xbsgroup.pl/save-more/logistics/. Każdy plan uwzględnia konkretne problemy zaistniałe w przedsiębiorstwie. Przykładowo, firma może przygotować rozwiązania z zakresu centralizacji magazynowania, bezpośrednich dostaw do punktów stacjonarnych, albo obsługi sprzętu sezonowego. Korzystanie z pomocy profesjonalnej firmy zewnętrznej pozwala zwiększyć oszczędności w zakresie logistyki i poprawić efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa. Efekty działań są widoczne bardzo szybko, a pomoc takiego partnera biznesowego można traktować jak inwestycję. Współpraca z firmą zewnętrzną pozwala w krótkim czasie znaleźć i naprawić mankamenty w sposobie prowadzenia przedsiębiorstwa.