Wypadek w wypożyczonym samochodzie służbowym – kto ponosi koszty naprawy?

8

Wypożyczając samochód do celów służbowych, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na warunki umowy, jaką zawieramy. Wszystkie samochody – czy to z wypożyczalni, czy też prywatne, lub znajdujące się na stanie danej firmy – podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, na ogólnych, dobrze znanych zasadach. Jednak zasady te mogą ulec zmianie, jeśli w umowie zostaną zawarte podpunkty, niekorzystne dla najemcy. I tak, jeśli w umowie będzie zawarty przepis, że najemca uczestniczący w zdarzeniu drogowym – nieważne, czy będzie to kolizja, czy też wypadek – bez względu na jego winę ponosi odpowiedzialność finansową wobec wypożyczalni, wtedy taki podpunkt (pomimo braku winy kierowcy), może być respektowany z całą surowością.

Wypożyczający może żądać od najemcy zwrotu kosztów za naprawę, poprzez pociągnięcie najemcy do odpowiedzialności cywilnej, w której stosuje się przepisy prawa cywilnego. Nie czytając dokładnie umowy zawieranej z wypożyczalnią, najemca może tego gorzko żałować, w razie jakiegoś zdarzenia drogowego. Dlatego trzeba czytać dokładnie całą umowę, którą się podpisuje, nawet te podpunkty tzw. drobnym druczkiem.

Odpowiedzialność przepisów prawa

Tutaj już łatwiej jest się zorientować, ponieważ te przepisy są dostępne dla wszystkich od dawna. Jeśli kierowca spowoduje wypadek, lub kolizję drogową, oczywiście odpowiada prawnie za takie zdarzenie. Jeśli natomiast jest tylko niezamierzonym uczestnikiem, nie ponosi za to winy. Z reguły w każdym przypadku koszty finansowe ponosi ubezpieczyciel, u którego auto jest ubezpieczone. Może się zdarzyć, że samochód z wypożyczalni nie ma ubezpieczenia. Jeśli tego nie sprawdziliśmy przed wyjazdem autem z wypożyczalni, to w razie kontroli drogowej ponosimy odpowiedzialność za poruszanie się pojazdem po drodze publicznej bez ubezpieczenia. Generalnie, zanim potencjalny najemca podpisze umowę najmu samochodu, powinien poznać jego stan techniczny.

Począwszy od jakości opon, stanu płynów eksploatacyjnych, oraz – co bardzo ważne – jakości karoserii, ponieważ może zostać za nią pociągnięty do odpowiedzialności. Wszelkie ubytki, niedociągnięcia, czy jakość ogumienia, powinna być zawarta w umowie tak, aby potem zwracając samochód nie płacić za coś, co nie było winą najemcy. W takim wypadku można łatwo stracić kaucję wpłaconą za wypożyczony samochód. Warto korzystać z doświadczonej i profesjonalnej wypożyczalni samochodów, jak choćby Car 4 Vip z Warszawy. Wtedy możemy uniknąć niepotrzebnych i niemiłych niespodzianek.

Odpowiedzialność cywilna

Firma wynajmująca od wypożyczalni samochód na potrzeby pracownika, może także we własnym zakresie obciążyć go ewentualnymi kosztami za zdarzenie drogowe. Szczególnie, jeśli pracownik sam spowodował wypadek, lub kolizję i naraził na straty pracodawcę, który to będzie musiał ponieść koszty względem wypożyczalni. Ta zależność także powinna być zawarta w umowie, w której szczególnie uwzględnia się niemożność powierzania wypożyczanego auta innej osobie niż ta, która na tej umowie figuruje.

Pomoc w opracowaniu artykułu udzielił nam serwis internetowy http://wypozyczalniasamochodowwwarszawie.pl dzięki któremu wypożyczysz luksusowy samochód w Warszawie.

b01

FOTO: warszawa24.ovh