Rozliczanie PIT 37 – czy to jedyna z deklaracji PIT, o jakiej trzeba pamiętać?

Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy zlecenia oraz każdy przedsiębiorca, niezależnie od wybranego sposobu rozliczania się ze skarbówką, musi w każdym rozpoczynającym się roku podatkowym złożyć stosowne rozliczenie PIT. Wśród najczęściej wypełnianych deklaracji PIT znajduje się PIT 37, jednak to nie jedyny dokument, o jakim należy pamiętać w pierwszym kwartale każdego nowego roku. Osoby zamieszkujące na stałe w Polsce podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli muszą rozliczać się od całości swoich dochodów.

Podstawowe rozliczenie PIT – PIT 37m. in. dla tych, którzy nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej

Podatek dochodowy, czyli właśnie PIT 37, dotyczy każdej osoby zatrudnionej na etatowym stanowisku, niezależnie od jego wymiaru godzinowego, oraz osób fizycznych, zatrudnionych na tymczasowych umowach zlecenia za działalności wykonywanej osobiście. Tego typu deklaracje z tytułu stosunku pracy wymagane są do rocznego rozliczenia w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Dotyczy również przedsiębiorców, którzy uzyskali przychody z tytułu działalności gospodarczej za pośrednictwem płatnika. Deklarację PIT osoby fizyczne rozliczają na podstawie wystawionego przez przedsiębiorcę PIT 11, na którym widnieją wszystkie osiągnięte przychody oraz wysokość odliczonych składek na poczet ubezpieczenia społecznego. Trzeba pamiętać, że podlegające opodatkowaniu dochody to znacznie więcej, niż tylko wypłacana przez pracodawcę pensja. Trzeba pamiętać o otrzymywanych świadczeniach z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych czy dochodach za wynajmowane nieruchomości oraz wszelkie inne źródła, w tym pochodzące ze spółdzielczego stosunku pracy czy z tytułu pełnienia obowiązków społecznych. W zeznaniu podatkowym należy uwzględnić wszystkie uzyskane za dany rok dochody. Złożenie deklaracji wymagane jest zawsze we wskazanym terminie. Od 2023 roku co do wszystkich deklaracji PIT sprawa jest nieco prostsza, ponieważ obowiązuje jeden termin – do ostatniego dnia kwietnia. Na druku PIT 37 rozlicza się też wynajem na ogólnych zasadach.

pit 37

PIT 37 a ulgi podatkowe

Formularze PIT 37 mają miejsce nie tylko na dochody z tytułu umowy, ale również możliwość wpisania ulg podatkowych, obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do urzędu skarbowego mogą wpłynąć deklaracje posiadające urzędowe poświadczenie odbioru, z wpisanymi ulgami podatkowymi. Z całej listy można wybrać te, które pasują do danego podatnika i jego sytuacji. W podanej tabeli znajdują się takie opcje, jak: składki członkowskie na rzecz związków zawodowych, ulga na zabytki, termomodernizacyjna, w spółkę alternatywną, na Internet, na dzieci, rehabilitacyjną, na samochód czy na leki. Rozliczeniu podlegają także darowizny na przykład na organizacje pożytku publicznego.

Inne deklaracje PIT liczone od wysokości osiągniętego dochodu

Obok najczęściej rozliczanej deklaracji PIT 37, istnieją jeszcze inne dokumenty, które należy rozliczyć raz w roku z urzędem skarbowym. Mowa tu o takich formularzach, jak PIT 36. Powinien zostać wybrany w przypadku, kiedy istnieje kilka źródeł dochodów, a także, gdy rozliczenie ne jest zrobione przez pracodawcę, a pracownik robi je samodzielnie. Dotyczy to też osób rozliczających się z przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu skali podatkowej czy w przypadku podatników posiadających dochody z rolnictwa czy z dochodów uzyskanych w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych. Rozliczyć trzeba się też ze wszystkich świadczeń wypłaconych przez ZUS, a więc ze świadczeń przedemerytalnych czy zasiłków przedemerytalnych. W PIT 36 można rozliczać się jedynie samodzielnie – wspólne rozliczenie z małżonkiem możliwe jest jedynie na druku PIT 37.

Jeśli nie ma się pewności, jaki rodzaj deklaracji należy złożyć do urzędu skarbowego, warto odpowiednio wcześnie dowiedzieć się tego w stosownym urzędzie skarbowym lub w dobrym biurze rachunkowym. W tym ostatnim dowiesz się też wszystkiego o formalnościach i prawidłowym wypełnianiu druków. Warto o tym pamiętać, ponieważ nierozliczenie się z fiskusem grozi wysokimi karami finansowymi.

Jak wykonać rozliczenia PIT?

Do celów podatkowych konieczne jest podanie kilku najważniejszych danych finansowych z poprzedniego roku podatkowego. Druk PIT nie musi być wypełniony odręcznie na papierowej wersji formularzy PIT. Znacznie wygodniejszym sposobem są e-pity. Podatki rozliczane za pomocą prostego programu PIT to najszybsze i najwygodniejsze rozwiązanie, nie tylko ze względu na oszczędność czasu i możliwość wypełnienia i wysłania deklaracji PIT 37 w najdogodniejszym dla siebie momencie. Wypełniany PIT online lub za pomocą programu nie przyczyni się do popełnienia żadnego błędu przy wykonywaniu obliczeń, ponieważ automatycznie podpowiada podatnikowi, które pola powinien uzupełnić, aby urząd skarbowy nie miał co do wpisów żadnych uwag. Jeśli jednak wolisz, aby ktoś bardziej doświadczony pomógł Ci w wykonaniu rocznego rozliczenia podatkowego, wybierz profesjonalne biuro rachunkowe.