Rodzaje wózków widłowych – jakie wybrać?

Wózek widłowy niejedno ma imię. Co prawda kojarzy się on głównie z dość prostą – przynajmniej w obsłudze – maszyną magazynową, ale jego konstrukcja z pewnością prosta nie jest, chociażby dlatego, że może być on zasilany na wiele różnych sposobów.

Wózek widłowy spalinowy na paliwo ciekłe

To najprostszy wariant wózka, który de facto jest coraz rzadziej używany przez przedsiębiorców. Wynika to z jego wysokiej emisyjności, która jest skutkiem spalania ropy naftowej (silnik Diesla) lub benzyny. W związku z tym – pod żadnym pozorem – wózki te nie nadają się do eksploatacji wewnątrz pomieszczeń zamkniętych. Co gorsza, dieslowskie lub benzynowe rodzaje wózków widłowych są bardzo niebezpieczne zarówno dla innych pracowników, jak i dla samego operatora.

Wózek widłowy spalinowy na paliwo gazowe

Kolejną odmianą wózka widłowego są modele zasilane gazem. Naturalnie są to maszyny zasilane wprost z butli, która jest najczęściej podpięta do tylnej, przeznaczonej do tego celu kieszeni. Zaletą wózków na gaz jest ich ograniczona emisyjność. Co prawda emitują one spaliny, ale w ilości zdecydowanie mniejszej niż wózki na paliwo ciekłe. Mimo to, istnieją pewne obostrzenia dotyczące wykorzystania ich w pomieszczeniach zamkniętych. Dotyczą one przede wszystkim:

– konieczności zapewnienia odpowiedniej wentylacji wewnątrz hali,

– obowiązku przeprowadzenia okresowych badań technicznych złącza instalacji gazowej,

– ograniczeniu do minimum czasu, w trakcie którego maszyna pracuje wewnątrz obiektu.

Wózki widłowe elektryczne

Wózki elektryczne to z pewnością najbardziej funkcjonalne urządzenia w swej kategorii. Do ich zasilania wykorzystuje się akumulatory trakcyjne, które są całkowicie bezpieczne dla operatora i znajdujących się w pobliżu osób. Maszyny elektryczne są zwrotne, niezależnie od źródła zasilania i ciche. W przypadku wyeksploatowania ogniw baterie akumulatorowe do wózków można łatwo wymienić lub – jeśli istnieje taka możliwość – zregenerować. Na funkcjonalność wózków elektrycznych wpływ mają przede wszystkim właściwości zainstalowanych w nich baterii, to jest:

– zdolność do rozładowywania dużym prądem obciążenia,

– duża liczba cykli ładowania, która dla wielu ogniw przekracza 1600,

– odporność na oddziaływania mechaniczne i wstrząsy,

– duża pojemność, zapewniająca działanie wózka przez 8 godzin.

Podsumowując, zarówno baterie do wózków widłowych Wrocław jak i sama konstrukcja tychże wózków sprawiają, że na chwilę obecną są one najlepszymi maszynami do pracy w pomieszczeniach zamkniętych i otwartych.